Vand og Affald

15-12-2014

Det er tid til indberetning af måleraflæsning...

9-12-2014

Juletømning, poselukkere og meget mere......

Dit affald omkring jul og nytår

Dagrenovation - afhentningen den 25/12, 26/12, 1/1 og 2/1, rykkes en dag.

Storskrald - afhentningen den 25/12 flyttes til den 29/12, afhentningen den 1/1 flyttes til den 30/12.