Vand og Affald

26-8-2015

Vandet kan være brunt og virke grumset, men...

26-8-2015

I samarbejde med SamAqua inviterer vi...

Lokal afledning af regnvand

Tjek om du bor i et fælleskloakeret område og kan søge om refusion af regnvandsbidraget - hvis du etablerer et LAR-område.

Klik her for at læse mere