Vand og Affald

6-10-2015

Vi oplever i øjeblikket uregelmæssigheder i...

23-9-2015

P.g.a. ledningsbrud er vi desværre nød til at...

Lokal afledning af regnvand

Tjek om du bor i et fælleskloakeret område og kan søge om refusion af regnvandsbidraget - hvis du etablerer et LAR-område.

Klik her for at læse mere