Vand og Affald

13-5-2016

Både dagrenovation og storskrald hentes som...

Husk at tjekke dit vandforbrug

Det er en god idé at tjekke sit vandforbrug jævnligt. Aflæs for eksempel din vandmåler hver måned, så du hele tiden har et overblik over hvor meget vand du bruger.