Vand og Affald

Fjællebrovejen

Anlægsarbejder Fjællebrovejen, Ulbølle i perioden 10. april 2017 - 23. juni 2017

Opdatering 14. juni 2017


Vand og Affald A/S udfører kloakfornyelse i og ved Fjællebrovejen på strækningen mellem krydset ved Nyvej-Langemarken og krydset ved Rødkildevej. Den eksisterende kloakledning er fra medio 1940´erne og er nedslidt. Den erstattes med 2 nye ledninger, således at der forberedes for en mulig fremtidig adskillelse af spildevand og regnvand.

Anlægsarbejdet følger oprindelig tidsplan og påregnes udført senest 23. juni. Nyt helleanlæg etableres ved Rødkildevejs tilslutning til Fjællebrovejen.
Resterende asfaltarbejder udføres i starten af uge 25.
Derefter vil der pågå afsluttende finisharbejder:

Vi beklager de gener, anlægsarbejdet og den forlængede anlægsperiode måtte påføre de omkringboende og vejens brugere.

Anlægsarbejdet udføres af Entreprenørfirmaet Ollerup A/S tlf: 62 26 20 00

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til Steen Ladefoged på tlf: 63 21 55 76 eller på email: sla@vandogaffald.dk