Vand og Affald

Hyrdebjerg

Vandledningen i Hyrdebjerg er i dårlig stand og skal derfor udskiftes.

Arbejdet forventes udført mellem den 26. februar og den 28. marts 2018, hvis vejret tillader det.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det dog være nødvendigt at lukke for vandet.

Grave- og borearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør ETS A/S

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på tlf: 63 21 55 19 eller mail: mwn@vandogaffald.dk