Vand og Affald

Kloakfornyelse på Thurø

i perioden august - december 2017

Vand og Affald A/S udfører kloakfornyelse i form af såkaldte "strømpeforinger" samt ved traditionel opgravning. Anlægsarbejderne omfatter kun udvalgte ledningsstrækninger.

"Strømpeforing er en metode, hvor der indføres en foring af glasfibervæv eller filt i kloakrøret. Foringen er imprægneret med en hærder. Foringen spiles op ved enten vandtryk eller lufttryk, og når den er hærdet opnås en styrke og kvalitet svarende til en ny kloakledning i plastrør.
Stiktilslutningerne skæres op indefra.

Vi beklager de forhåbentlig kortvarige gener, anlægsarbejderne måtte påføre de omkringboende.

Eventuelle spørgsmå¨l vedr. anlægsarbejdet bedes rettet til: Steen Ladefoged på tlf: 63 21 55 76 eller email: sla@vandogaffald.dk