Vand og Affald

Pilotprojekt - Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

I Spildevandsplanen er det besluttet, at Vand og Affald i samarbejde med Svendborg Kommune skal gennemføre et pilotprojekt i Kogtved til afklaring af mulighederne for Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

Arbejdet med at etablere det offentlige LAR-anlæg i vejene Buen, Diget, Markvænget, Strandbakken og en del af Strandhuse forventes udført i perioden fra 8. august til 18. november 2016 af entreprenørfirmaet Marius Pedersen A/S.

Fortovet i den ene vejside erstattes med regntrug, der er en fordybning/kanal som er dækket med græs. Regntrug er beregnet til at lede og nedsive regnvand, der falder på veje.

Regntrug


Et offentlig LAR-anlæg i vejarealer kan desuden lede skybrudsregn væk fra området og ned til Svendborg Sund (Klimasikring).

Den eksisterende trappe fra Sundbakken til Strandhuse erstattes med en ny trappe, hvor der i den ene side etableres en vandrende til håndtering af skybrudsregn.

Trappen Sundbakken/StrandhuseEntreprenøren starter med etableringen af drænledningen ved Strandhuse 71A og den nye trappe mellem Strandhuse og Sundbakken. Efterfølgende udføres anlægsarbejdet i Strandbakken, Sundbakken, Markvænget, Diget og Buen.

Svendborg Fjernvarme vil i perioden 8. august til ca. 1. september 2016 renovere fjernvarmeledningen i Diget, Sundvænget og ved Strandhuse 60. Desuden forventes fjernvarmeledningen renoveret i Strandhuse fra nr. 81 til nr. 90 i perioden 1. september til ultimo oktober 2016.

Sydfyns Elforsyning vil ultimo august 2016 udskifte kabler og kabelskabe i fortovssiden langs ulige husnumre på Strandbakken.