Vand og Affald

Lyøvej

Vandledningen i Lyøvej er i dårlig stand og skal derfor udskiftes.

Arbejdet forventes udført mellem den 6. juni og den 30. juni 2017.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det være nødvendigt at lukke for vandet til de enkelte ejendomme, når der omkobles til den nye ledning.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelse udføres af ETS A/S.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til kontakte Mona Wulf Nielsen på email: mwn@vandogaffald.dk eller på tlf: 63 21 55 19.