Vand og Affald

Mølmarksvej fra Rødeledsvej til Vestergade

Vandledningen i Mølmarksvej er i dårlig stand og skal derfor udskiftes.

Arbejdet forventes udført mellem den 13. februar og den 9. juni 2017 hvis vejret tillader det.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det være nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme vil blive orienteret via SMS før enhver lukning.

Normalt er man automatisk tilmeldt SMS-tjeneste, men har du hemmeligt nr eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig her på vores hjemmeside: http://www.vandogaffald.dk/vand/sms-service-om-vand 

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen af vandledningen udføres af entreprenør J. Clausen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på mail: mwn@vandogaffald.dk eller på tlf: 63 21 55 19