Vand og Affald

Overgade

Vandledningen i Overgade er i dårlig stand og skal derfor udskiftes.

Arbejdet forventes udført mellem den 26. februar og den 13. april 2018, hvis vejret tillader det.

Overgade spærres for gennemkørsel og parkering i hele perioden. Kongebakken vil have kørsel i begge retninger i hele graveperioden.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det dog være nødvendigt at lukke for vandet.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på tlf: 63 21 55 19 eller mail: mwn@vandogaffald.dk