Vand og Affald

Skovvang

Vandledningen i Skovvang er i dårlig stand og skal udskiftes.

Arbejdet forventes udført i perioden mellem den 9. oktober og den 1. december 2017.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det dog være nødvendigt at lukke for vandet til de enkelte ejendomme, når der omkobles til den nye ledning. De berørte ejendomme vil blive orienteret via SMS før enhver lukning.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af entreprenør J. Clausen ApS.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på mail: mwn@vandogaffald.dk eller på tlf. 63 21 55 19