Vand og Affald

Vandværksvej

Vandledningen i Vandværksvej er i dårlig stand og skal udskiftes.

Arbejdet forventes udført mellem den 5. marts og den 13. april 2018.

Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning:

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte til Mona Wulf Nielsen på mail: mwn@vandogaffald.dk eller på tlf: 63 21 55 19.