Vand og Affald

Forbrugervalg 2017

Forbrugervalg 2017 er nu slut.

Se resultatet her

Valgregulativ

Bekendtgørelse

Vand og Affald arbejder med at udvikle og implementere løsninger indenfor klimatilpasninger, energioptimeringer, procesoptimeringer, drikkevandssikkerhed og maksimering af udnyttelsen af ressourcer i affaldsstrømme.

Vores klimadagsorden betyder at vores ydelser og viden ikke blot skal udmøntes lokalt, men tillige kan udnyttes i et større perspektiv i samarbejde med andre. Vi arbejder med at opbygge en ny miljøforretning, hvor grøn vækst spiller en væsentlig rolle.