Vand og Affald

Sørupværket

Vand og Affald bygger fremtidens vandværk

Svendborg kommunes forsyningsselskab, Vand og Affald, VA, har sat spaden i jorden til et nyt komplet vandværk ved siden af firma-domicilet på Ryttermarken 21 i Svendborg Vest.

Det nye vandværk er døbt ”Sørupværket”, og er en del af en større masterplan for Fremtidens Vand.

Det nye vandværk bliver bygget efter de mest moderne bygge-forskrifter, og det skal være en fleksibel ramme for nuværende og fremtidige vandprocesbehov.

 Vandbeholderne bliver f.eks. opført i rustfrit stål ”over terræn”, og anlægget designes efter højeste fødevarestandard.

 ”Sørupværket” henter råvand fra boringer i Svendborg by samt fra Hvidkilde.

 Vandværket vil med det nyeste procesanlæg og rustfrie stål-beholdere sikre, at hygiejnen i leveringen er i top, og at kvaliteten i drikkevandet er ligeså.

- Vi bygger ”Sørupværket”, fordi vi vil fremtidssikre vandforsyningen og minimere omkostningerne ved at drive vandværkerne. Udviklingen til Fremtidens Vand begynder nu med ”Sørupværket”.

- Vi har i dag det fineste drikkevand, som fuldt og helt lever op til de krav, myndighederne stiller, og vi vil gerne sikre at vi fortsat kan levere drikkevand af højeste kvalitet, og bl.a. derfor bygger vi et nyt vandværk, præciserer den administrerende direktør for Vand og Affald, Ole Steensberg Øgelund.

Vand og Affald har i dag seks ældre vandværker og to højdebeholdere.

De seks eksisterende værker er alle af ældre dato. Igennem årene er der sket en kæmpemæssig udvikling inden for branchen. Det gør, at de gamle vandværker ikke er tidssvarende.

”Sørupværket” vil på sigt erstatte 2 af de eksisterende vandværker. Det første vandværk, som kan nedlægges i 2017, er Hovedværket, der ligger på Vandværksvej 2-4 mellem Johannes Jørgensens Vej og Aldersro

Højner kvalitet og forsyning

Vand er en fødevare, og der stilles derfor i dag anderledes og skærpede krav til hygiejnen. I dag bliver vand kontrolleret på flere forskellige måder for at sikre en høj kvalitet.

- Vores drikkevand er af meget god kvalitet, og med det nye vandværk ønsker vi at sikre forsyningssikkerheden og kvaliteten. Samtidig er det også billigere at drive to store værker end de eksisterende værker, der alle er af ældre dato og væsentligt mindre, siger bestyrelsesformand Pia Dam om baggrunden for at opføre ”Sørupværket".

Formalia er på plads

Sørupværket opføres af: Per Aarsleff A/S, Vand og Teknik A/S, Ginneruparkitekter A/S + Rambøll A/S med Vand og Affald som bygherre og Alectia A/S som bygherrerådgiver.

Opførelsen af ”Sørupværket” sker i en partnering, og er VA’s første partnering-projekt.

Partnering er et nyere ord for en anden form for samarbejde omkring bygge- og anlægsprojekter. Partnering betyder, at det er de involverede instanser, som samlet står for gennemførelsen af projektet fra projektering til aflevering.

Med partnering forpligter de involverede samarbejdspartnere sig på lige fod, og de har alle et fælles mål om, at opgaven lykkes.

Det koster 45 millioner kroner at opføre ”Sørupværket”.

Umiddelbart vil kunderne ikke mærke væsentlige ændringer i forbrugsafgifterne, da det på sigt er billigere at drive to nye vandværker fremfor 6 ældre anlæg, oplyser den administrerende direktør.

Ved det seneste bestyrelsesmøde i Svendborg Vand A/S har en enig bestyrelse givet grønt lys til, at forsyningsvirksomheden sætter spaden i jorden.

Tidsplan:

Opførelsen af Sørupværket går i gang primo august 2015 på Ryttermarken 21, Svendborg vest.

Vandværket opføres som et partnering projekt. Det betyder, at Per Aarsleff A/S, Vand og Teknik A/S, Ginnerup-arkitekter A/S + Rambøll A/S løfter i flok og har det fælles mål, at opgaven lykkes.

 

 ”Sørupværket” vil på sigt erstatte 2 af de eksisterende vandværker. Det første vandværk, som kan nedlægges i 2017, er Hovedværket, der ligger på Vandværksvej 2-4 mellem Johannes Jørgensens Vej og Aldersro. Det blev opført i 1901 og renoveret i 1986. I 1901 lå det i udkanten af Svendborg by. I dag er byen vokset udenom, og dette vandværk lukker i 2017, når ”Sørupværket” står klar. Foto: Helle Judith Thomasen.

 

 

Det nye vandværk får bl.a. adskilte bygninger. Det betyder, at det bliver lettere at bygge til og flytte rundt efter behov og udvikling. Fleksibilitet er et væsentligt nøgleord i Sørupværket. Værket bliver derfor allerede nu gjort klar til fremtidige ændrede behov for justerede eller helt nye vandprocesanlæg. Figurerne er hentet fra projektbeskrivelsen Fremtidens Vand.

 

Vi har meget fint drikkevand i dag, men vi ønsker at sikre at kunderne også har det i fremtiden, så derfor bygger vi et nyt fleksibelt vandværk efter de mest moderne forskrifter, fortæller adm. direktør for Vand og Affald, Ole Steensberg Øgelund som bakkes op af bestyrelsesformand Pia Dam.