Gå til indhold

Andre affaldsordninger

Farligt affald, papirindsamling samt skolernes batteriordning, kan du læse mere om her

Farligt affald

Håndtering og behandling af farligt affald skal ske med omtanke. 
Dette affald indeholder stoffer, som kan være skadelige - ikke kun for din egen og andres sundhed, men også for miljøet. 

Hvad er miljøfarligt affald?

Miljøfarligt affald er f.eks.: 

  • spildolie
  • maling
  • køler- og sprinklervæske
  • kosmetik
  • afløbsrens
  • batterier
  • plante- og insektgifte
  • syre- og baserester
  • frostsikringsvæske
  • kemikalier og æter


Aflever i orginalemballage
Når du afleverer farligt affald, skal det helst være i den originale emballage. Hvis det ikke er muligt, så skriv på beholderen hvad den indeholder.

Miljøfarligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne. 

Papirindsamling

Foreninger og sportsklubber indsamler papir i Svendborg Kommune. Papir kan afleveres bundtet, i klare plastsække eller i papkasser.

Stil aviser og papir ud til vejen inden kl. 9.00

Har du spørgsmål eller er dit papir ikke afhentet på indsamlingsdagen, kan du finde kontaktpersonen for dit område her:

Ulbølle Skytte- Gymnastik og Idrætsforening
Kim Larsen, tlf. 21626616
Indsamlingsområde: Ulbølle Gamle Sogn

Lunde Gymnastik og Idrætsforening
Knud Christensen tlf. 6226 1921
Indsamlingsområde: Lunde sogn

Oure Friskoles Venner
Bjarne Isager, tlf. 6162 8324.
Indsamlingsområde: Oure, Albjerg, Vejstrup, Lundeborg og Gudme

Hesselager Forenede Sportsklubber
Kurt Ørnegaard tlf. 6225 2387 Mobil 2880 2335
Indsamler: primo februar - primo juni - primo oktober
Indsamlingsområde: Hesselager, Vormark, Bøsøre, Revsøre

Incaspejderne
Birthe Ramsgaard tlf. 4033 1891

DDS Christiansminde
Claus Steffensen, mobil 4273 5203.

Det Danske Spejderkorps Tåsinge gruppe
Indsamlingsområde: Bregninge, Vindeby og Troense

KFUM Spejderne Svendborg gruppen
Heidi Jul Pedersen tlf. 2636 5751
Kort over indsamlingområde

Niels Juel Søspejdergruppen
Michael Hansen tlf. 2928 5191

Kirkeby Idrætsforening
Jørgen Hansen tlf. 61661905
Indsamlingsområde: Kirkeby gamle sogn.

Lundby Skole
Ena Christensen tlf. 6223 4700

Stenstrup - KFUM-spejderne
Carsten Andersen, tlf. 2321 3194

Skolernes batteriordning

Er I en forening eller en skoleklasse, der gerne vil tjene lidt til klassekassen, så kan I samle batterier fra husholdningen.

Batterierne skal I selv aflevere på genbrugsstationen, hvor de bliver vejet. Herefter bliver pengene sat ind på f.eks. en klassekassekonto.