Gå til indhold

Andre affaldsordninger

Skolernes batteriordning, farligt affald mm.

Farligt affald

Håndtering og behandling af farligt affald skal ske med omtanke. 
Dette affald indeholder stoffer, som kan være skadelige - ikke kun for din egen og andres sundhed, men også for miljøet. 

Hvad er miljøfarligt affald?

Miljøfarligt affald er f.eks.: 

  • spildolie
  • maling
  • køler- og sprinklervæske
  • kosmetik
  • afløbsrens
  • batterier
  • plante- og insektgifte
  • syre- og baserester
  • frostsikringsvæske
  • kemikalier og æter


Aflever i orginalemballage
Når du afleverer farligt affald, skal det helst være i den originale emballage. Hvis det ikke er muligt, så skriv på beholderen hvad den indeholder.

Miljøfarligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne. 

I løbet af 2021 omdeler vi røde kasser til farligt affald. Det vil du så kunne aflevere til genbrugsbilen. Læs mere om genbrugsbilen her.

Papirindsamling

Foreninger og sportsklubbers indsamling af papir stopper ved udgangen af 2020, da alle så har indsamling af papir ved husstanden.

Skolernes batteriordning

Er I en forening eller en skoleklasse, der gerne vil tjene lidt til klassekassen, så kan I samle batterier fra husholdningen.

Batterierne skal I selv aflevere på genbrugsstationen, hvor de bliver vejet. Herefter bliver pengene sat ind på f.eks. en klassekassekonto.