Vand og Affald

Byggeaffald

Sådan er reglerne

Der er nye regler for at anmelde byggeaffald. Nu skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen, to uger inden du begynder at rive ned eller renovere. Det gælder, uanset om du skal rive en hel væg ned eller blot skifte et vindue.

Årsagen er, at dit byggeaffald kan indeholde PCB eller andre farlige stoffer, som kan være skadelige for dig, dine nærmeste og miljøet, hvis det ikke håndteres korrekt.

Anmeldereglerne gælder både for gør-det-selv folk, håndværkere og andre professionelle bygherrer.


Sådan ved du, om du skal anmelde dit byggeaffald

Reglerne gælder for alle bygninger, hvor:

- Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald.

- Bygningen eller den del af bygningen, der skal renoveres eller rives ned, er større end 10 kvadratmeter.

- Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder

hvis bygningen er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og eventuelt en kortlægning for PCB.

 

Hent folderen og få styr på affaldsreglerne.

Hent en PCB guide her

Hent skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald her

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside her