Vand og Affald

Dagrenovation

Indsamling af dagrenovation foretages i affaldssække, spande eller containere - og omfatter alle husholdninger i kommunen.

Indsamling af affald foretages hver 14. dag, på nær i sommermånederne hvor der i 2020 er ugetømning fra og med mandag den 1. juni til og med fredag den 28. august.

Vi tømmer som normalt på alle helligdage, bortset fra dagene omkring jul og nytår, hvor der kan være ændringer. Hvis der er ændringer vil vi orientere om det her på siden.

Du kan sætte skraldespanden/sækken frem til vejen når der er tømning, eller have den fast stående ved skel. Skel er 0-2 meter fra vejen/fortovet.

Du kan også vælge at få hentet din skraldespand/sæk inde på din grund. Det koster 125 kr. pr. år pr. beholder. Den løsning kræver at adgangsvejen til skraldespanden/sækken er i orden. Du kan læse mere om kravene til adgangsvejen her.

Du kan tilmelde dig afhentning på grund ved at klikke her.

Hvis du ikke har fået hentet din dagrenovation skal du, indenfor 3 hverdage, kontakte renovatøren HCS på tlf. 70 70 22 23.

Køb din skraldespand

Køb din nye skraldespand på genbrugsstationen eller ved at henvende dig til os på tlf. 63215515 - vi leverer ud for 140 kr.

Hvornår skal skraldespanden stilles frem?

Hvis din adgangsvej kræver at spanden/sækken skal stilles frem til tømning, skal det ske senest kl. 6 på afhentningsdagen.

Hvis du bor på følgende veje skal den dog stilles frem senest kl. 5 på afhetningsdagen:

Sundbrovej
Fåborgvej
Svendborgvej
Ørbækvej
Villabakken
Nyborgvej fra nr. 141

Adgangsvejen i snevejr

Husk at adgangsvejen til skraldespanden skal være ryddet for sne og saltet eller gruset senest kl. 8.00.