Vand og Affald

Frontløber

I frontløberprojektet tester vi, hvordan fremtidens affaldsløsning i Svendborg skal se ud

Når vi genanvender vores affald, er det til gavn for klima og miljø: Vi mindsker CO2-udledningen og udnytter ressourcerne bedre. Samtidig sparer vi naturen for en masse affald i forbindelse med udvinding af nye råstoffer.

Det er grunden til, at ressourcestrategien 'Danmark uden affald' (2013) har pålagt kommunerne, at halvdelen af affaldet fra husholdningerne senest i 2022 skal sorteres fra til genanvendelse.

I dag indsamler vi 31 procent af det genanvendelige husholdningsaffald i Svendborg Kommune, og derfor skal vi etablere nye affaldsløsninger, hvor vi indsamler pap, papir, plast, metal/aluminium, glasemballage og organisk affald (madaffald) så husstandsnært som muligt.

Det gør vi gerne – for vi brænder også for klima og miljø, og så er der god økonomi i det for os, hvis vi kan indsamle og videresælge de vigtige ressourcer.

'Frontløberne'

I Svendborg Kommunes affaldsplan 2014-24 beskriver kommunen fire initiativer for at få indsamlet mere husholdningsaffald. En af dem er at etablere 'frontløbere', som er områder, der på lokalt initiativ går i gang før alle andre.

På den måde høster vi vigtige erfaringer med, hvordan fremtidens affaldsløsninger i Svendborg skal strikkes sammen. For vi vil gerne lave løsninger, der tilgodeser borgernes behov og samtidig sikrer, at vi når målene om mere genanvendelse.

De fire frontløberordninger:

Baldersvænget og Runevænget

Her er der primo maj 2016 opsat to ekstra to-delte 240 liters spande ved hver husstand, som deltager i forsøget. I spandene kan beboerne sortere papir, plast, metal og glas. 80 procent af husstandene har valgt at deltage.

Øksenbjergvej

Her er der fra slutningen af juni 2016 opsat ekstra miljøstationer, så beboerne nu kan aflevere papir, plast, metal, glas og pap. August 2016 opstarter indsamling af madaffald hos en del af husstandene, som får opsat en udendørs spand til madaffald og tilbudt en indendørs beholder

Grundejerforeningen Frøslevs Mose

Her er der fra slutningen af juni 2016 opsat ekstra  miljøstationer, så beboerne nu kan aflevere papir, plast, metal, glas og pap.

Svendborg Andelsboligforening, afdeling 14 Skovparken

Her opsættes fra september 2016 nye  miljøstationer (seks steder i området), hvor beboerne kan aflevere papir, plast, metal, glas og pap. Efter ønske fra andelsboligforeningen opsættes der også miljøstationer til flamingo, dette genanvendes dog pt ikke.