Vand og Affald

Hvad skal i skraldespanden

I skraldespanden kan du komme:

  • Fedt, kød og pålæg
  • Sod og aske
  • Brødrester
  • Porcelæn og keramik
  • Bleer
  • Juice- og mælkekartoner
  • Forurenet papir, pap og plast
  • Flamingo
  • Andet småt brændbart

Alt uhygiejnisk eller støvende affald, såvel som skarpe og spidse genstande, skal indpakkes.

Affaldssække rummer 110 liter og må max. veje 15 kg.
Affaldsspande findes i 3 størrelser: 140 liter, 190 liter og 240 liter.
Affaldsspandene kan købes ved vand og affald.

Brug vores on-line ændringssystem eller kontakt vand og affald, hvis du skifter til anden beholder, for at meddele størrelsen på den nye beholder samt datoen for ændringen.

Containere på 400, 600 eller 800 liter lejes ved vand og affald.

Husk at du både sparer penge og passer på miljøet, hvis du sorterer dit affald rigtigt.