Vand og Affald

Køb af ekstra poselukkere

Hvis du i en periode har ekstra dagrenovation, kan du købe en ekstra poselukker for 30 kr. pr. stk. Poselukkeren sættes om en hvilken som helst affaldssæk, som stilles ved siden af den ordinære affaldsenhed - så tager skraldemanden den med ved næste tømning.

Poselukkeren kan købes i Borgerservice, på genbrugsstationerne og i vores administration - samt følgende steder:

Daglig' Brugsen Stenstrup
Super Spar, Wandallsvej
Daglig' Brugsen, Ollerup
Daglig' Brugsen, Gudbjerg
Daglig' Brugsen, Vester Skerninge
Super Brugsen Skårup
Daglig' Brugsen, Landet
Daglig' Brugsen, Ulbølle
Daglig' Brugsen, Rantzausminde
Kvickly Svendborg - Storcenter
MENY, Hesselager
Spar, Gudme
Spar, Thurø
Biblioteket og lokalbiblioteker

Vi tager forbehold for, at der kan være udsolgt.

Ekstrasække købt i den gamle ordning medtages stadig.
Sække skal være mærket med grønt EXTRA mærke.

Skraldemanden medtager et ubegrænset antal ekstrasække.

En poselukker kan sættes om en hvilken som helst sæk. Sækken stilles ved siden af det ordinære affald, og medtages af skraldemanden.