Gå til indhold

Affaldsgebyrer for 2021

Hvad koster det at få hentet affald? Se takster og priseksempler her.

Selv om du har fået dine nye beholdere i 2020, ændrer vi først prisen fra 1. januar 2021.

Affaldsgebyret vil fra 2021 fortsat bestå af 2 gebyrer:

  • Boligbidragsgebyr
  • Restaffaldsgebyr
Boligbidragsgebyr:

Boligbidragsgebyret dækker udgifter til afhentning af pap/papir samt glas/metal ved husstanden (ressourcebeholderen), brug af genbrugsstationer samt ordning for farligt affald og storskrald/genbrugsbil.

Hvad du betaler i boligbidragsgebyr, afhænger af hvilken bolig, du bor i.

Boligtype

Pris i 2020 inkl. moms Pris i 2021 inkl. moms
Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv. 1.250,00 kr. 1.600,00 kr.
Lejlighed 1.250,00 kr. 1.120,00 kr.
Værelse 365,00 kr. 640,00 kr.
Sommerhus 575,00 kr. 640,00 kr.
Kolonihave 0,00 kr. 160,00 kr.
Restaffaldsgebyr:

Restaffaldsgebyret dækker udgifter til afhentning af restaffald og madaffald ved husstanden (Energibeholderen).

Hvad du betaler i restaffaldsgebyr, afhænger af om du har din egen affaldsløsning, eller om du f.eks. deler beholdere med din nabo.

Egen affaldsløsning eller fællesløsning med fælles afregning:

Prisen for tømning hver 14. dag Pris i 2020 inkl. moms
(kun restaffald)
Pris i 2021 inkl. moms (restaffald/madaffald)
240-liters spand, to rum 1.515,00 kr. 1.350,00 kr.
370-liters spand, to rum 2.090,00 kr.


Fællesløsning med individuel afregning:

Prisen for tømning hver 14. dag Pris i 2020 inkl. moms (kun restaffald) Pris i 2020 inkl. moms (restaffald/madaffald)
Pr. boligenhed, alm. husstand/lejlighed 945,00 kr.
Pr. boligenhed, værelser 540,00 kr.
Pr. boligenhed, kolonihaver 135,00 kr.

 

Ny ordning i forhold til gammel ordning

 

Priseksempel 1

I eksemplet her, bor man i et parcelhus og har tidligere haft 1 stk. 240 l. spand til dagrenovation.

Med den nye ordning har man fået 1 stk. 240 l. spand til restaffald og madaffald, samt beholder til glas/metal og pap/papir efter behov.

  Pris i 2020 inkl. moms Pris i 2021 inkl. moms
Boligbidrag (parcelhus) 1.250,00 kr. 1.600,00 kr.
Restaffaldsgebyr, 240 l. spand 1.515,00 kr. 1.350,00 kr.
I alt 2.765,00 kr. 2.950,00 kr.

Ovenstående skifte medfører en stigning på 6,7%.

Priseksempel 2

I eksemplet her, bor man i et parcelhus og har tidligere haft 1 stk. 110-liters sæk til dagrenovation.

Med den nye ordning har man fået 1 stk. 240 l. spand til restaffald og madaffald, samt beholder til glas/metal og pap/papir efter behov.

  Pris i 2020 inkl. moms Pris i 2021 inkl. moms
Boligbidrag (parcelhus) 1.250,00 kr. 1.600,00 kr.
Restaffaldsgebyr, 110-liters sæk/240 liters spand 1.060 kr. 1.350,00 kr.
I alt 2.310,00 kr. 2.950,00 kr.

Ovenstående skifte medfører en stigning på 23,2%.