Vand og Affald

Information til transportører og indsamlere

Nyt for affaldstransportører er:

  • At de skal lade sig registrere hos Miljøcenter Roskilde. Søg i affaldsregistret her
  • At de senest 1. september 2010 skal registreres i et centralt affaldsregister, der administreres af Miljøcenter Roskilde
  • At de ikke længere skal føre register over transporteret affald eller indberette affaldsdata for 2010 og frem til kommunerne (heller ikke til det nye affaldsdatasystem)
  • At de fortsat skal føre register over transporteret farligt affald og afgive oplysninger samt dokumentation for disse oplysninger om det, hvis kommunerne eller Miljøstyrelsen anmoder om det.

Nyt for indsamlere af kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald er:

  • At de senest 1. september 2010 skal optages i et centralt affaldsregister, der administreres af Miljøcenter Roskilde
  • At mindst en person med ledelsesansvar gennem uddannelse har opnået bevis for at kunne forestå indberetning af data og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet. Uddannelsen er under udvikling i Miljøstyrelsen.
  • At der kan stilles krav om, at indsamlingsvirksomhederne skal have gennemført uddannelsen senest den 1. januar 2011.
  • At skulle indberette data om affald til et centralt affaldsdatasystem fra den 1. april 2010. Indberetningerne for 2011 skal dog senest være foretaget 31. januar 2012.