Vand og Affald

Fritagelse

Klik her for at søge om fritagelse for administrationsgebyr

Svendborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om reglerne for fritagelse, samt se eksempler på virksomheder, der er blevet fritaget.

Hvis du har spørgsmål vedr. administrationsgebyr 2018 kan du kontakte Vand og Affald på tlf. 63215512.

 

 

Klik her for at se bilag 8 og 9