Vand og Affald

Spørgsmål og svar om erhvervsordningen

Spørgsmål: Hvad koster det at bruge genbrugsstationerne i Svendborg?

Det koster 100,00 kr. ekskl. moms for hvert besøg du foretager. Det er lige meget, om du har meget eller lidt affald med, og om du har en trailer bagpå eller ej - prisen er den samme.

Farligt affald afregnes særskilt som i tidligere år. Prisen er 8,00 kr. ekskl. moms pr. kg farligt affald. Du kan kun aflevere 200 kg farligt affald om året.

Spørgsmål: Må man aflevere sit private affald i en bil på gule plader?

En bil på gule plader anses for et rent erhvervskøretøj, men mindre den er indregistreret som privatbil, og du får derfor en regning for besøget.

Hvis bilen er købt fri for en periode eller en enkelt dag, skal du henvende dig til personalet på genbrugsstationen og fremvise dokumentation (udprintet dagsbevis fra SKAT).

 

Spørgsmål: Hvad hvis jeg lejer en bil, som er på gule nummerplader?

Hvis du lejer en bil på gule nummerplader, vil du ikke blive faktureret for besøget.

Hvis du derimod har leaset en bil som erhvervskøretøj, vil du få fakturaen som bruger.

 

Spørgsmål: Jeg har en bil på papegøjeplader/hvide plader - skal jeg betale for at køre ind?

Nej. Afleverer du privat affald med et køretøj på papegøjeplader/hvide plader, skal du ikke foretage dig noget og dermed ikke betale. For nuværende omfatter ordningen kun gulpladebiler. Vi vil dog holde opsyn med hvor meget affald, der afleveres via papegøjepladebiler samt affaldets art for at kunne vurdere om papegøjepladebiler skal med under ordningen på sigt.

 

Spørgsmål: Kan jeg stadig aflevere farligt affald?

Ja, din virksomhed må aflevere op til 200 kg farligt affald om året på vores genbrugsstationer. Du skal henvende dig til pladspersonalet, som vejer affaldet. Affaldet bliver registreret på bilens registreringsnummer og virksomhedens CVR-nr.

Vær opmærksom på, at det er din pligt som virksomhed at kunne fremvise kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald ved et kommunalt tilsyn. Faktura vil kunne benyttes som dokumentation.

 

Spørgsmål: Skal jeg også betale, hvis jeg kun afleverer elektronikaffald?

Ifølge de sidste nye regler om producentansvar fritages kunder ikke for betaling, såfremt de kun bortskaffer elektronikaffald. Derfor skal du betale 100,00 kr. ex. moms for at komme af med dit elektronikaffald på en genbrugsstation. Bortskaffer du elektronikaffald sammen med øvrigt erhvervsaffald koster det også 100,00 kr. ekskl. moms.

Alle apparater med en ledning eller et batteri er elektronikaffald.

 

Spørgsmål: Skal vi, som boligforening, betale for lejerne efterladte storskrald?

Nej. Hvis en lejer fraflytter lejligheden og efterlader effekter, som skal smides ud, skal der ikke betales for dette. Det drejer sig kun om ikke nagelfast affald.

Hvis i aflevere affald, som er boligforeningens affald, bygningsaffald eller nagelfast affald skal i betale. Du skal blot henvende dig hos pladspersonalet, og fortælle at du afleverer erhvervsaffald og fortælle din virksomheds CVR-nr. Således bliver du opkrævet 100,00 kr. ekskl. moms for besøget.

 

Spørgsmål: Jeg blev i tvivl om, hvorvidt jeg skulle betale ved udkørslen, så jeg er kørt ud og ind igen. Skal jeg betale for to besøg?

Man skal ikke betale for flere besøg, hvis man ved en fejl kører ud af pladsen og så ind igen med det samme. Henvend dig til pladspersonalet, der sletter den ene registrering så du kun betaler for det ene besøg.

 

Spørgsmål: Jeg vil ikke aflevere mit affald alligevel - bliver jeg stadig opkrævet?

Nej, men du skal henvende dig til personalet og sige det. Så sørger de for, at du ikke får en regning for besøget.

 

Spørgsmål: Kan jeg få en kvittering på pladsen, så jeg kan huske, hvor ofte jeg har været på pladsen om 3 mdr.?

Desværre kan det ikke lade sig gøre, da det er et fuldautomatisk system som registrerer indkørslerne. Den dokumentation, som du får, er den, som står på regningen. Du vil modtage en faktura pr. måned for de indkørsler, du har foretaget.

 

Spørgsmål: Kan jeg betale kontant for et besøg?

Desværre nej. Besøg på genbrugsstationen registreres automatisk og faktureres månedligt. Hvis du ønsker at købe varer på genbrugsstationen modtager vi betaling via betalingskort og MobilePay.

 

Spørgsmål: Skal jeg både betale til jer og til kommunen for at komme ind på genbrugsstationen?

Du skal betale til Vand og Affald for at aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationen, mens kommunen opkræver administrationsgebyr for deres udgifter til administration og drift af øvrige affaldsordninger. De to gebyrer har ikke noget med hinanden at gøre. Administrationsgebyret er et fast årligt beløb, mens aflevering af erhvervsaffald faktureres efter antal besøg.

 

Spørgsmål: Skal jeg stadig betale administrationsgebyr?

Ja. Kommunerne opkræver hvert år et særskilt affaldsadministrationsgebyr for erhverv. Gebyret varierer fra kommune til kommune. I Svendborg er det 200,00 kr. ekskl. moms. Se yderligere om ordningen og regler for fritagelse på www.vandogaffald.dk. Gebyret har ikke noget at gøre med, om du bruger genbrugsstationerne eller ej.

 

Spørgsmål: Jeg synes, at det er alt for dyrt at betale 100,00 kr. ekskl. moms for at komme ind på genbrugsstationen. - kan jeg undgå at betale?

Dette er et tilbud til dig som virksomhed. Er du erhvervskunde på en af Vand og Affalds genbrugsstationer, skal du betale 100,00 kr. ekskl. moms for hver gang du afleverer erhvervsaffald.

Miljøministeren har besluttet, at det ikke siden 1. januar 2013 er en tvungen ordning, så derfor kan du vælge at aflevere dit affald et andet sted, hvis du synes, at det er for dyrt.

 

Spørgsmål: Jeg arbejder lige nu på et byggeri i Svendborg, men virksomheden hører til i en anden kommune. Kan jeg aflevere affald i Svendborg?

Ja – siden 1. januar 2013 har din virksomhed kunnet aflevere erhvervsaffald på samtlige genbrugsstationer i Danmark. Det eneste krav er, at du betaler for at aflevere affaldet efter de regler, som den enkelte kommune har fastsat. I Svendborg Kommune betaler virksomheder for det antal besøg, som de har. Besøgene registreres automatisk i et nummerpladeregistreringssystem. Du behøver ikke at melde dig til først.

 

Spørgsmål: Jeg arbejder for et udenlandsk byggefirma, men arbejder i Svendborg lige nu. Kan jeg aflevere affald i Svendborg?

Ja, det kan du godt. Du skal betale 100,00 kr. ekskl. moms hver gang du afleverer erhvervsaffald. Du kan betale med betalingskort og MobilePay på genbrugsstationen.