Vand og Affald

De 10 bud

Hjælp din genbrugsstation med at blive bedre...
Vi er glade for de mange borgere, der bruger genbrugsstationerne. Det betyder dog også, at der er mange biler og mange trailere, og det kan skabe problemer. Derfor har vi brug for din hjælp - til gavn for dig selv og andre.

Du kan hjælpe os ved at følge genbrugsstationens 10 bud:

  • Sortér dit affald hjemmefra.
  • Aflevér affaldet i de rigtige containere.
  • Pak dit affald i klare sække. Tøm sækkene og brug dem igen.
  • Parkér bilen så hensigtsmæssigt som muligt.
  • Vis hensyn, når vi tømmer containere.
  • Hold børn og dyr i bilen. Det skaber farlige situationer, når de løber rundt på pladsen.
  • Vær behjælpelig med at samle affald op, der er tabt på pladsen.
  • Udnyt åbningstiderne til hverdag. Pladserne åbner kl.10.00
  • Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af.
  • Brug storskraldsordningen og spar turen til genbrugsstationen. Læs mere om storskrald her.

Har du brug for vejledning, er du altid velkommen til og spørge en medarbejder på pladsen.

Tak for din hjælp!