Vand og Affald

Kompost

Gode råd til anvendelse af komposten
Køkkenhave og sommerblomster
- Spred et lag på 0,5 cm kompost og indarbejd dette inden såning.

Gamle staudebede
- Læg et 1,5 cm tykt lag på jorden omkring planterne.

Anlæg af græsplæner
- 1,5 cm kompost indarbejdes grundigt og jævnt i jorden inden såning.

Plantning af stauder og små buske
- 1,5 cm kompost indarbejdes i jorden inden plantning eller udlægges på
jorden efter plantning.

Plantning af større buske og træer
- Jorden fra plantehullet blandes med kompost (1 del kompost til 9 dele
jord). Efter plantning lægges et 2 cm tykt lag kompost på jorden omkring
planten – efterlad bar jord helt inde omkring stammen.

Gamle buske og træer
- Læg et 1,5 cm tykt lag kompost på jorden under planterne – efterlad bar
jord helt inde omkring stammen.

Gamle græsplæner
- 1 del kompost blandes med 4 dele sand, og der udlægges et 1 cm
tykt lag om foråret. Riv forsigtigt bagefter.