Vand og Affald

Kompost

Vi er desværre løbet tør for kompost. Vi arbejder på at lave nyt, som er klar til efteråret.

Gode råd til anvendelse af komposten
Køkkenhave og sommerblomster
- Spred et lag på 0,5 cm kompost og indarbejd dette inden såning.

Gamle staudebede
- Læg et 1,5 cm tykt lag på jorden omkring planterne.

Anlæg af græsplæner
- 1,5 cm kompost indarbejdes grundigt og jævnt i jorden inden såning.

Plantning af stauder og små buske
- 1,5 cm kompost indarbejdes i jorden inden plantning eller udlægges på
jorden efter plantning.

Plantning af større buske og træer
- Jorden fra plantehullet blandes med kompost (1 del kompost til 9 dele
jord). Efter plantning lægges et 2 cm tykt lag kompost på jorden omkring
planten – efterlad bar jord helt inde omkring stammen.

Gamle buske og træer
- Læg et 1,5 cm tykt lag kompost på jorden under planterne – efterlad bar
jord helt inde omkring stammen.

Gamle græsplæner
- 1 del kompost blandes med 4 dele sand, og der udlægges et 1 cm
tykt lag om foråret. Riv forsigtigt bagefter.