Gå til indhold

Regler for brug af genbrugsstationerne

Her kan du se hvad du skal være opmærksom på, når du afleverer affald på genbrugsstationerne.

På genbrugsstationerne kan du som borger i Svendborg Kommune aflevere mindre mængder sorteret affald fra husholdningen. Mindre mængder affald svarer til den mængde, som kan være i en almindelig personbil og en almindelig trailer.

Du skal være opmærksom på:

  • Affaldet skal være sorteret og afleveres i løs vægt, eller pakket i gennemsigtige sække, som skal tømmes i containerne.
  • Affald i større mængder skal afleveres gennem en affaldstransportør til modtageanlæg.
  • Der må maks. afleveres 15 asbest-/eternitplader pr. dag.
  • På genbrugsstationerne kan man aflevere de affaldsfraktioner der fremgår af skiltningen. 
  • Kun køretøjer under 3500 kg (totalvægt) har adgang til genbrugsstationerne.
  • Klunsning fra containerne er forbudt.


Spørg personalet hvis du er i tvivl.