Vand og Affald

Sortering

Når du afleverer dit affald på genbrugsstationerne, er det vigtigt at det bliver sorteret korrekt.

Noget af affaldet får vi penge for når vi leverer det videre, derfor er det vigtigt at det ikke blandes med andet affald.

Hér på siden kan du se en kortere version af vores sorteringsguide.

Du kan finde en mere detaljeret sorteringsguide, når du henter app'en "Affaldsportal" til din smartphone. I app'en kan du bl.a. også se, hvilke dage, du får hentet affald. 

Hvis du stadig er i tvivl om sorteringen, er du altid velkommen til at spørge personalet på pladsen.

En aluminiumsdåse er 10-500 år om at blive nedbrudt i naturen! Tak fordi du sorterer.