Vand og Affald

Sortering

Når du afleverer dit affald på genbrugsstationerne, er det vigtigt at det bliver sorteret korrekt.

Noget af affaldet får vi penge for når vi leverer det videre, derfor er det vigtigt at det ikke blandes med andet affald.

Hvis du er i tvivl om sorteringen, så spørg gerne personalet på pladsen eller kig i vores sorteringsguide her på siden

En aluminiumsdåse er 10-500 år om at blive nedbrudt i naturen! Tak fordi du sorterer.