Vand og Affald

Miljøfarligt affald

Håndtering og behandling af farligt affald skal ske med omtanke. 
Dette affald indeholder stoffer, som kan være skadelige - ikke kun for din egen og andres sundhed, men også for miljøet. 

Hvad er miljøfarligt affald?

Miljøfarligt affald er f.eks.: 

  • spildolie
  • maling
  • køler- og sprinklervæske
  • kosmetik
  • afløbsrens
  • batterier
  • plante- og insektgifte
  • syre- og baserester
  • frostsikringsvæske
  • kemikalier og æter

Aflever i orginalemballage
Når du afleverer farligt affald, skal det helst være i den originale emballage. Hvis det ikke er muligt, så skriv på beholderen hvad den indeholder.

Miljøfarligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne.