Vand og Affald

Miljøstationer

I Svendborg Kommune er der opstillet over 100 miljøstationer. Ved miljøstationerne kan du aflevere flasker/glas, aviser/ugeblade samt batterier.

Containeren til aviser og papir siger:

I containeren til glas og flasker kan du aflevere:

  • glasflasker
  • husholdningsglas (gerne med låg, men rengjorte)

Vi lukker miljøstationerne i forbindelse med nytår


Vi lukker for alle vores miljøstationer den 30. december og åbner igen 1. januar.