Vand og Affald

Papirindsamling

Foreninger og sportsklubber indsamler papir i Svendborg kommune.

Papir kan afleveres bundtet, i klare plastsække eller i papkasser.

Stil aviser og papir ud til vejen inden kl. 9.00

Har du spørgsmål eller er dit papir ikke afhentet på indsamlingsdagen, kan du finde kontaktpersonen for dit område ude i menuen til venstre. Hold øje med skiltningen i dit lokalområde.