Vand og Affald

Indsamlingsdatoer

2018

24. februar
26. maj
25. august
17. november

2019

23. februar
11. maj
24. august
16. november