Vand og Affald

Storskrald

Fra husholdningen er der affald, som ikke skal afleveres som dagrenovation. Det er f.eks. genanvendelige materialer, som pap, papir, metal, glas mm.

Dette affald kan afleveres til storskrald, som samles ind en gang om måneden. Du kan finde din afhentningsdag her

Vi ændrer enkelte afhentningsdage omkring jul og nytår. Får du normalt hentet den 25. december, får du i stedet hentet den 24. december. Får du normalt hentet den 1. januar, får du hentet den 31. december.

Storskrald hentes i to biler - en til haveaffald og en til det resterende. Du kan se her hvordan storskraldet skal pakkes.

Stil affaldet på en måde, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det er storskrald. Sæt eventuelt en seddel med teksten "storskrald" på affaldet. Storskrald skal stilles frem til farbar vej senest kl. 7 på afhentningsdagen.

HUSK AT STORSKRALD
skal sættes frem til farbar vej/vej med vendemulighed, senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Fik du ikke hentet dit storskrald?
Kontakt Marius Pedersen på tlf. 62 21 24 95.