Gå til indhold

Storskrald

I 2018 blev 70% af det indsamlede storskrald sendt til genbrug. Her kan du se, hvornår vi henter storskrald hos dig og få vejledning til, hvordan du skal sortere og pakke det

Husk at haveaffald skal i papirsække - og gerne de komposterbare!

Storskrald er genbrug

Storskrald er indbo, møbler og haveaffald samt materialer som plast, pap, papir, glas og metal.

Storskrald kan pakkes i klare 110 liters sække eller bundtes, haveaffald skal afleveres i komposterbare papirsække, som du kan købe på genbrugsstationerne, i vores administration eller i nogle supermarkeder / byggemarkeder.

Vi henter det i to biler - en til haveaffald og en til det resterende.

Stil affaldet på en måde, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det er storskrald. Sæt eventuelt en seddel med teksten "storskrald" på affaldet.

Du kan aflevere en mængde svarende til, hvad der naturligt opstår i en husstand.

Her kan du hente en vejledning i sortering af storskrald.