Vand og Affald

Det må du aflevere

I listen her kan du se hvad der må stilles ud til storskrald.

Husk at affaldet skal sættes ud til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl. 7.00 på afhentningsdagen. Ejendomme på blinde veje uden vendemulighed, skal sætte affaldet frem til farbar vej/vej med vendemulighed.