Gå til indhold

Storskrald/Genbrugsbilen

Genbrugsbilen kommer forbi din adresse en fast dag hver måned. Genbrugsbilen henter plast, farligt affald, indbo og meget mere.

Husk at haveaffald skal i papirsække - og gerne de komposterbare!

Storskraldsordningen har skiftet navn til genbrugsbilen. Ellers har vi ikke ændret vi ikke på noget. Vi har tidligere varslet, at genbrugsbilen skulle bestilles, og at haveaffald skulle betales særskilt. Det bliver ikke til noget i første omgang.

Genbrugsbilen henter indbo, møbler, plast og haveaffald samt materialer som stort pap og stort metal, som ikke kan være i ressourcebeholderen.

Materialerne skal pakkes i klare plastsække (maks. 15 kg eller 110 liter) eller bundtes. Haveaffald kan afleveres i komposterbare papirsække, som du kan købe på genbrugsstationerne, i vores administration eller i nogle supermarkeder / byggemarkeder. Du kan også aflevere haveaffald i din gamle affaldsbeholder.

Vi henter det i to biler - en til haveaffald og en til det resterende.

Affaldet skal stilles ud til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl. 7.00 på afhentningsdagen. Ejendomme på blinde veje uden vendemulighed skal sætte affaldet frem til farbar vej med vendemulighed.

Ved boligkomplekser kan der være aftaler om, at storskraldet samles i et skur eller rum indrettet til formålet. Spørg evt. din vicevært.

Stil affaldet på en måde, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det er storskrald. Sæt eventuelt en seddel med teksten "storskrald" på affaldet.

Du kan aflevere 10 enheder pr. gang.

Her kan du hente en sorteringsvejledning.

Hvad kan jeg aflevere til genbrugsbilen?

Genbrugsting som kan afleveres til genbrugsbilen er f.eks.:

 • Stort pap
 • Stort jern og metal
 • Indbo
 • Hårde hvidevarer
 • Plast
 • Elektronik
 • Tøj (både ødelagt tøj og tøj til genbrug)
 • Flamingo (polystyren)
 • Legetøj
 • Haveaffald

 

Rød kasse til farligt affald

I løbet af 2021 får alle en rød kasse til farligt affald. Den røde kasse afleverer du på genbrugsstationen eller til genbrugsbilen.

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Det er for eksempel kemikalier og rengøringsmidler.

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når man bruger dem.

Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

Farligt affald er blandt andet

 • Blæk- og printerpatroner
 • Energisparepærer
 • Gift til skadedyr
 • Kemikalierester
 • Klude med olie/kemikalier
 • Make-up
 • Malingrester
 • Neglelak
 • Plantegift
 • Spraydåser
 • Termometre

Emballager med faresymboler skal sorteres som farligt affald, også selvom de er tomme.

Nej tak til

 • Støvsugerposer, aske og glasskår. Skal pakkes ind i f.eks. avispapir og lægges i restaffald
 • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket
 • Fyrværkeri skal afleveres i miljørummet på genbrugspladsen

Sådan afleverer du farligt affald

Farligt affald skal afleveres i den røde kasse, som du får udleveret af os.

Bor du i en fællesbebyggelse, kan der være lavet en fælles opsamling af farligt affald - tjek med din vicevært eller ejendomsadministrator.

Du kan altid aflevere farligt affald på genbrugsstationen.

Hvis ikke du har mulighed for selv at fragte det farlige affald til genbrugsstationen, kan du få hentet den røde kasse af Genbrugsbilen

Du kan også aflevere batterier og småt elektronik, som f.eks. cykellygter, eltandbørster og mobiltelefoner, i den røde kasse.

Hvad kan jeg ikke aflevere til genbrugsbilen?

Du kan ikke længere aflevere 

 • Papir
 • Småt pap
 • Glas
 • Småt metal

Disse ting bliver indsamlet i beholdere ved husstanden.