Vand og Affald

Svendborg uden affald: Nye affaldsordninger 2020

 "Vi skal sørge for en bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald gennem øget genbrug og genanvendelse"  

- VA's strategi 2030

I Svendborg Kommune skal vi blive bedre til at sortere vores affald og gøre alt, hvad vi kan, for at genanvende så meget af vores affald som muligt. Dette giver både mening i et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv.

Derfor skal vi i 2020 sortere flere materialer ved husstanden, end vi gør i dag, nemlig papir, pap, metal, glas, madaffald - og så selvfølgelig restaffald.

Når vi sorterer og genanvender materialer, har det en positiv effekt på udledningen af CO2, og samtidig værner vi om jordens råstoffer.

Vi skal bevæge os væk fra brug og smid væk tankegangen. I stedet skal vi lade os inspirere af naturen, hvor affald ikke eksisterer, fordi døde planter og dyr i stedet indgår i et kredsløb, hvor materialer anvendes igen og igen og igen. Affald skal altså ses som en del af et stort kredsløb.

Regeringen har en målsætning om, at vi i 2022 skal genanvende 50 % af syv fokusmaterialer fra vores husholdningsaffald: pap, papir, glas, metal, plast, træ og madaffald. For at nå dette mål, skal vi sortere vores affald bedre, og det er årsagen til, at vi i 2020 får nye affaldsordninger i Svendborg Kommune.