Gå til indhold

Adgangsforhold og placering af beholdere

Hvor tæt på skel skal beholderne stå? Må jeg lave skraldeskjul? Læs mere her.

Placering ved skel

Hvis du får tømt dine beholdere ved skel, skal de stå fremme kl. 6 på tømmedagen.

Vi afhenter op til to meter fra skel.

Beholderne skal ved tømning stå på et jævnt og fast underlag af fliser eller asfalt og håndtagene skal placeres, så det er nemt at få fat i dem..

Der skal være fri passage til alle beholdere, og der skal være ryddet for sne og gruset om vinteren.

Afhentning på grund

Mod ekstrabetaling kan du slippe for at sætte affaldsbeholderen frem til skel og i stedet få den afhentet inde på din grund.

Det kræver, at adgangsvejen til din beholder opfylder følgende krav:

 • Jævnt og fast underlag af fliser eller asfalt
 • Højst 25 meter lang
 • Mindst 90 centimeter bred
 • Frihøjde på mindst 2 meter
 • Ingen stigninger over 10 centimeter pr. meter
 • Ingen trapper eller trin
 • Havelåger skal kunne stå åbne af sig selv
 • Tydeligt husnummer
 • Godt lys i den mørke tid
 • Der skal være fri passage til alle beholdere
 • Der skal være ryddet for sne og gruset om vinteren
Skraldespandsskjul / affaldsgårde

Du er velkommen til at bruge et skraldespandsskjul eller en affaldsgård, hvis du ikke ønsker, at dine affaldsbeholdere skal stå synligt fremme.

For at vi kan tømme beholderne, har vi følgende krav til skraldespandsskjulet:

 • Eventuelle låger skal være hængslet og kunne stå åben af sig selv. Det er ikke tilstrækkeligt, at en krog holder lågen åben.
 • Der skal være friplads omkring affaldsbeholderne, så de let kan køres ind og ud af skjulet. Derfor skal der som minimum være 30 mm luft på hver side af affaldsbeholderne foruden 30 mm luft mellem spandene.
 • Der skal være frihøjde over beholderen, så den frit kan tippes. Hvis der er en tværstiver foran beholderen, skal den sidde så højt, at beholderen ikke kommer i klemme, når den tippes.
 • Der skal være fri adgang til alle beholdere
 • Hvis affaldsgården er låst, skal den låses op på tømmedagen, eller der kan efter aftale udleveres to sæt nøgler til renovatøren.
Kørevejen

Dette gælder særligt for private fællesveje og ejendomme med hæk/træer ud til offentlig vej.

Kørevejen for renovationsbilerne skal som udgangspunkt være minimum 4 meter bred og have en frihøjde på 4 meter.

Vejen skal være egnet til kørsel med renovationsbilen, og der skal være vendemulighed for renovationsbilen.

På tømningstidspunktet skal kørevejen være farbar og ryddet for diverse genstande, samt ryddet for sne og gruset ved glat føre.

Hvis kørevejen ikke opfylder ovenstående krav, skal beholderen stilles frem til nærmeste offentligt tilgængelige vej.