Gå til indhold

Hvad sker der hos dig

Her er et godt sted at starte, hvis du vil vide mere om de nye affaldsordninger.

Vi er på vej med nye affaldsbeholdere til alle i Svendborg Kommune. De første affaldsbeholdere er på gaden 28. september, og inden årsskiftet har alle husstande fået nye beholdere.

Fra den 28. september får mange husstande desuden ny tømmedag.

Via dette link kan du se din nye tømmedag, samt hvornår du får leveret nye affaldsbeholdere.

NB: Du skal indtaste den adresse, hvor beholderne er placeret. Hvis du eksempelvis ejer en udlejningsejendom, er det adressen på udlejningsejendommen, du skal bruge.

Hvordan får jeg de nye affaldsbeholdere?

Dem afleverer vi ved din husstand. 

Vi ejer og vedligeholder fremover alle affaldsbeholdere. 

Hvad med min gamle affaldsbeholder?

Har du bedt os tage den gamle beholder med, skal du lade den stå fremme, når du får de nye beholdere, så henter vi den samme dag.

Alle beholdere på 370 liter og opefter bliver automatisk medtaget, da de er lejet af os, så lad også dem stå fremme.

Hvis du ikke ønsker at beholde din gamle spand eller sækkestativ, men har glemt at tilmelde dig afhentning, kan du i stedet aflevere den på genbrugsstationen (foretrukket) eller til storskrald (angiv med en seddel, at det er storskrald).

Sådan kan du bruge din gamle beholder

Hvis du vælger at beholde din affaldsbeholder, kan du fx bruge den til indsamling af plast, til haveaffald eller til regnvandsopsamling.

Plast: Hvis beholderen bruges til plast, skal du sætte en plastpose i, som du tager op og sætter ud til genbrugsbilen (erstatter storskrald) eller afleverer på genbrugsstationen.

Haveaffald: Hvis beholderen bruges til haveaffald, skal du ikke sætte pose i. NB: Du Dette gælder først fra januar 2021, indtil da indsamles haveaffald som hidtil. Du kan ikke bruge sækkestativ til haveaffald

Regnvandsopsamling: Du kan også købe en hane til en regntønde / regnvandsbeholder, lave et hul i beholderen og sætte hanen i. På den måde har du en beholder til opsamling af regnvand fra taget, og den er endda mobil.

Hvordan ved jeg hvilken størrelse affaldsbeholder, jeg har i dag?

Det kan du se via dette link, som også viser, hvornår du får leveret dine nye beholdere. 

Ny tømmedag - hvis der går mere end to uger mellem tømning

For nogle husstande vil der gå mere end to uger fra sidste tømmedag i september til første tømmedag i oktober.

Disse husstande kan gratis sætte en ekstra affaldssæk (110 liter, af plast eller papir) frem ved næste tømning.

Størrelser på nye beholdere og madaffaldsposer

De nye beholdere er delt i to rum, og det samme er skraldebilerne. På den måde kan vi holde affaldet adskilt hele vejen fra dine beholdere og til genanvendelse.

Det er vigtigt, at du ikke flytter på skillerummet i affaldsspanden, for så passer det ikke til de to rum i skraldebilen.

240 liters to-delte spande: 
Højde: 106 cm
Bredde: 58 cm
Dybde: 73 cm

Spandene er ikke delt lige på midten. Der er plads til:
Pap/papir: 144 liter 
Glas/metal: 96 liter
Restaffald: 144 liter 
Madaffald: 96 liter 

370 liters to-delte spande: 
Højde: 110,5 cm
Bredde: 77 cm
Dybde 81,5 cm

Spandene er ikke delt lige på midten. Der er plads til:
Pap/papir: 222 liter 
Glas/metal: 148 liter
Restaffald: 222 liter 
Madaffald: 148 liter 

Spand til madaffald i køkkenet
Alle får desuden en lille grøn spand, som kan bruges til at sortere madaffald i i køkkenet.

Spanden til madaffald måler:
Højde: 27 cm
Bredde: 25 cm
Dybde: 20,5 cm.

Madaffaldsposer: Du får et års forbrug af poser, som du skal bruge i madaffaldsspanden. Poserne måler B 38,5 cm, H 49 cm.
Husk at de grønne poser kun er til madaffald.

Der findes flere beholdertyper

Hvis du f.eks. skal have fællesløsning, eller af anden grund har behov for mere kapacitet, kan du have brug for en anden løsning. Se mulighederne her.

Startpakke: Sorteringsguide og madaffaldsspand

Sammen med affaldsbeholderne får du en startpakke med:

- En grøn madaffaldsspand på 7 liter og cirka et års forbrug af poser (240 stk.) til indendørs sortering af madaffald.
- En sorteringsguide.
- Klistermærker du kan bruge til indendørs beholdere.

Når du skal bruge nye poser til madaffald, hænger du en tom madaffaldspose på energispanden.

Hvis der er en vicevært eller lignende knyttet til din bolig, så spørg denne om startpakke og nye poser til madaffald.

Jeg har brug for en anden størrelse affaldsbeholder

Hvis det viser sig, at dine nye beholdere ikke passer i størrelsen, kan du få en gratis ombytning inden for tre måneder.

Kontakt Vand og Affald vedr. dette.

Hvis det bare er en enkelt gang, du har ekstra meget affald, kan du aflevere det ved siden af beholderen. Se punktet under her.

Jeg har mere affald, end der kan være i beholderen

Hvis det bare er en enkelt gang, du har ekstra meget affald, kan du aflevere det ved siden af beholderen.

Restaffald kan afleveres enten i papirsæk eller plastsæk. Alle andre fraktioner skal afleveres i gennemsigtige plastsække.

Du skal bestille afhentning af den ekstra sæk via vores webshop - klik her for at komme til webshop.

Pap/papir: Skal i en klar plastsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det er gratis at få afhentet pap/papir, men du skal alligevel bestille afhentning. Der skal ikke knude på posen. Pap og papir skal ligge løst i sækken, så den let kan tømmes.

Glas/metal: Skal i en klar plastsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det er gratis at få afhentet pap/papir, men du skal alligevel bestille afhentning. Der skal ikke knude på posen. Vigtigt: Der må ikke komme glasskår/smadret glas i sækken.

Madaffald: Skal i en klar plastsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det koster 30 kr. at få hentet madaffald. Det skal bestilles via webshop. Der skal knude på posen. 

Restaffald: Skal i en plast- eller papirsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det koster 30 kr. at få hentet restaffald. Det skal bestilles via webshop. Der skal knude på posen

Hvornår får jeg hentet affald?

Energibeholderen til madaffald og restaffald tømmes hver 2. uge hele året.

Ressourcebeholderen til pap/papir og glas/metal tømmes hver 4. uge hele året.

Ressourcebeholderen tømmes på samme ugedag som energibeholderen, blot kun hver anden gang.

Få en SMS eller mail inden tømning - tilmeld dig beskedservice her.

Sommerhuse og kolonihaver har andre tømningsfrekvenser - det kan du læse om her. 

Andre ændringer fra 2021

1. januar 2021 sker der mere nyt.

Genbrugsbilen
Fra 2021 skifter storskraldsordningen navn til genbrugsbilen. Ellers ændrer vi ikke på noget. Vi har tidligere varslet, at genbrugsbilen skulle bestilles, og at
haveaffald skulle betales særskilt.
Det bliver ikke til noget i første omgang.

Rød kasse til farligt affald
Fra 2021 får alle en rød kasse, som kan bruges til farligt affald. Den røde kasse afleverer du på genbrugsstationen eller til genbrugsbilen.

Miljøstationer
Miljøstationerne (de små, blå bobler til glas/flasker og papir/aviser) nedlægges, da deres affaldstyper nu indsamles ved husstandene.

Genbrugsstationer
Genbrugsstationerne i Svendborg og Hesselager fortsætter uændret.

Hvis min affaldsbeholder går i stykker

Kontakt Vand og Affald hvis din affaldsbeholder går i stykker. 

Hvad tid skal affaldsbeholderen sættes frem til tømning?

Affaldsbeholderne altid skal stå fremme kl. 6 på tømmedagen, med undtagelse af enkelte veje, hvor de skal stå fremme kl. 5.

Det gælder Sundbrovej, Fåborgvej, Svendborgvej, Villabakken, Ørbækvej, Nyborgvej og Sankt Jørgens Vej.   

Adgangsforhold og placering af affaldsbeholdere

Der vil fremover være samme krav til adgangsforhold og placering af affaldsbeholdere som i dag.

Vær opmærksom på, at du overholder retningslinjerne, læs mere her.

For sommerhuse, kolonihaver og huse i bymidten

På denne side kan du læse om vilkår for sommerhuse og kolonihaver og om dispensationsmuligheder for huse i bymidten. 

Kan jeg dele affaldsbeholdere med min nabo?

Kniber det med plads til beholderne, eller har du ikke så meget affald, kan du som noget nyt dele affaldsbeholder med din nabo.

Det kan du læse mere om her.