Gå til indhold

Spørgsmål og svar

Få svar på de vigtigste spørgsmål her.

Sortering

Hvad sker der med affaldet bagefter?

Beholderne bliver tømt af biler med to rum i – ruminddelingen i bilen passer til ruminddelingen i spanden.

Derfra kører bilerne materialerne de rigtige steder hen

Pap og papir bliver sendt til genanvendelse og brugt til nyt pap og papir

Glas og metal bliver sendt til genanvendelse og brug til nyt glas og metal

Madaffald bliver til biogas, der bruges til produktion af strøm, varme og brændstof. Samtidig er der et restprodukt i form af gødning.

Restaffald bliver sendt til kraftvarmeværket og brændt, her bliver det til strøm og fjernvarme.

Hvorfor får vi ikke en beholder til plast?

Vi har fokus på at sikre så høj genanvendelse af plast som muligt.

Derfor er vi sammen med andre fynske kommuner ved at undersøge muligheden for et fælles eftersorteringsanlæg, hvor plast kan afleveres sammen med restaffald og udsorteres maskinelt, så vi sikrer en høj grad af genanvendelse.

Derfor opstiller vi ikke en beholder til plast, når vi udruller de nye affaldsordninger.

Indtil det er afklaret, om vi skal have et eftersorteringsanlæg, skal plast afleveres til storskrald/genbrugsbilen eller på genbrugsstationen, hvorfra det sendes til genanvendelse.

Hvorfor et eftersorteringsanlæg
Analyser viser, at når man indsamler plast ved husstanden, får man ikke al plast med - for meget ender i skraldespanden.

Samtidig er plastaffald en kompleks affaldsfraktion, der består af mange forskellige polymerer, derfor skal plast uanset hvad eftersorteres inden, det kan genanvendes.

 

På et eftersorteringsanlæg kan plast udsorteres i specifikke plasttyper. Noget plast kan gå direkte til genanvendelse, andet skal kemisk genindvindes - det vil sige, at plasten laves til et olieprodukt, der kan bruges til ny plast - og resten som ikke kan genanvendes, kan bruges som brændsel i fjernvarmen i perioder med spidsbelastning. 

Hvorfor skal vi sortere?

Ifølge national lovgivning skal vi i 2022 genanvende mindst 50% af vores husholdningsaffald (af materialerne pap, papir, metal, glas, madaffald, plast og træ).

I Svendborg har vi sat barren en smule højere og stiler efter at genanvende mindst 55% i 2022.

I dag genanvender vi cirka 37% af husholdningsaffaldet, så der skal en målrettet indsats til, for at vi kan nå målet.

Rigtig mange er gode til at sortere og bruger genbrugsstationer, miljøstationer og storskrald aktivt. 

Alligevel er vi desværre stadig et stykke fra målet. Derfor uddeler vi nye affaldsbeholderen til alle i Svendborg Kommune, så affaldet kan sorteres og afleveres lige ved døren. 

Vi håber, at alle vil bakke op om de nye affaldsordninger.

Forkert sortering - hvad sker der?

I første omgang er der ikke nogen konsekvenser, hvis du sorterer forkert. 

Hvis der løbende er fejl i sorteringen, tilbyder vi vejledning og gode råd.

Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?

Hvis du har mere affald end der kan være i beholderne, kan du sætte en pose med sorteret affald ved siden af beholderen næste gang, du får tømt beholdere.

Restaffald kan afleveres enten i papirsæk eller plastsæk. Alle andre fraktioner skal afleveres i gennemsigtige plastsække.

Du skal bestille afhentning af den ekstra sæk via vores webshop - klik her for at komme til webshop.

Pap/papir: Skal i en klar plastsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det er gratis at få afhentet pap/papir, men du skal alligevel bestille afhentning. Der skal ikke knude på sækken. Pap og papir skal ligge løst i sækken, så den let kan tømmes.

Glas/metal: Skal i en klar plastsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det er gratis at få afhentet pap/papir, men du skal alligevel bestille afhentning. Der skal ikke knude på posen. Vigtigt: Der må ikke komme glasskår/smadret glas i sækken.

Madaffald: Skal i en klar plastsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det koster 30 kr. at få hentet madaffald. Det skal bestilles via webshop. Der skal knude på sækken. 

Restaffald: Skal i en plast- eller papirsæk, maks. 110 liter og 15 kg. Det koster 30 kr. at få hentet restaffald. Det skal bestilles via webshop. Der skal knude på sækken.

Hvis det er permanent eller i en længere periode, du har for meget affald, kan du lave en aftale med VA om at få en større beholder. 

Beholdere

Hvordan får jeg de nye beholdere?

Dem afleverer vi ved din husstand.

Du får besked via brev eller e-Boks i god tid inden, vi kommer med dine nye beholdere.

Hvad sker der med den gamle beholder?

Hvis du har en beholder på 370 liter eller derover, har du lejet den af os, og så samler vi den ind, når vi har afleveret de nye affaldsbeholdere.

Har du en 240 liters beholder eller mindre, ejer du den selv. Vi tilbyder at indsamle den og sende den til genanvendelse. Hvis du ønsker dette, skal du give os besked senest den 15. juli 2020.

Når du har fået tømt din gamle affaldsbeholder eller dit sækkestativ for sidste gang, kommer vi kort efter (samme dag) og afleverer den nye spand.

Hvis du ejer beholderen/sækkestativet og har givet os besked om, at vi skal indsamle det for dig, tager vi det med. Ellers lader vi det stå.

Sådan kan du bruge din gamle beholder

Hvis du vælger at beholde din affaldsbeholder, kan du fx bruge den til indsamling af plast, til haveaffald eller til regnvandsopsamling.

Plast: Hvis beholderen bruges til plast, skal du sætte en plastpose i, som du tager op og sætter ud til genbrugsbilen (erstatter storskrald) eller afleverer på genbrugsstationen.

Haveaffald: Hvis beholderen bruges til haveaffald, skal du ikke sætte pose i. NB: Du Dette gælder først fra januar 2021, indtil da indsamles haveaffald som hidtil. Du kan ikke bruge sækkestativ til haveaffald

Regnvandsopsamling: Du kan også købe en hane til en regntønde / regnvandsbeholder, lave et hul i beholderen og sætte hanen i. På den måde har du en beholder til opsamling af regnvand fra taget, og den er endda mobil.

Hvad er den lille grønne spand og de grønne poser til?

Spanden og de grønne poser er til madaffald inde i køkkenet.

Slå knude på posen, når den er fuld, og læg den i rummet til madaffald i affaldsbeholderen.

Alle husstande får udleveret en spand og 240 poser. Man får nye poser hvert år eller kan fåhos os, når man mangler.

Hvis man bor i lejebolig, skal det aftales med udlejer, som er ansvarlig for at skaffe nye poser.

Poserne er lavet af plast, som efterfølgende genanvendes.

Man må godt bruge andre plastposer end dem, vi udleverer, men man må ikke bruge bio-poser, det ønsker de ikke at modtage på pulpanlægget. Årsagen er, at de ikke nedbrydes ordentligt og dermed kan udgøre et forureningsproblem, når restproduktet fra biogasproduktionen bruges som gødning. 

Sætter I plastposer i de udendørs spande?

Nej, det gør vi ikke.

Du må gerne selv sætte poser i rummene til restaffald og madaffald.

I rummene til pap/papir og glas/metal skal du undgå poser. 

Kan jeg selv vælge beholder?

Vi har valgt beholdere til dig med udgangspunkt i, hvilke beholdere, du har i dag. 

På denne side kan du se, hvilke beholdere, vi har valgt til dig - kontakt os, hvis du mener, vi har valgt forkert.

Det er muligt at ændre beholderstørrelse uden ekstrabetaling i op til 3 måneder efter udrulning. Derefter vil det koste et gebyr.

Hvorfor kan jeg ikke længere få en sæk til mit affald?

Ifølge Arbejdstilsynet skal skraldemanden undgå løft af tunge sække. 

Derfor får alle som udgangspunkt beholdere til affaldet. Beholderne bliver hægtet på skraldebilen, som løfter dem op og vender bunden i vejret på dem. 

Den mindste løsning der findes, er 2 to-delte beholdere på hver 240 liter - hvor der er altså er fire rum i alt med plads til pap/papir (samme rum), glas/metal (samme rum), madaffald og restaffald. 

De to-delte beholdere kan ikke være mindre, da vi ellers risikerer, at affaldet sætter sig fast i dem. 

Hvad gør jeg, hvis beholderen går i stykker

Det er Vand og Affald, der leverer og vedligeholder beholderne. Derfor skal du kontakte os, hvis din beholder går i stykker. 

Afhentning

Hvem kører skraldebilen?

Marius Pedersen har vundet udbuddet på indsamling af affald for Vand og Affald.

Skraldbilerne kører på HVO, som er 2. generations biobrændsel fremstillet af affald. 

Hvorfor er der ikke ugetømning om sommeren?

Beholderen til mad- og restaffald (Energibeholder) tømmes hver 14. dag hele året.  

Vi er opmærksomme på, at nogle er bekymrede over lugtgener og skadedyr i forbindelse med, at vi ikke længere henter affald ugentligt i sommermånederne.

Beslutningen er taget i forbindelse med, at vi overgår til nye affaldsordninger, men gælder allerede fra sommeren 2020, da vi skifter til ny renovatør 1. april 2020.

Ugentlig sommertømning er en dyr service, som kræver ekstra mandskab og ekstra biler, der kun kører i de få måneder. Samtidig ser vi, at mange har brugt den ekstra plads i skraldespanden til genanvendelige materialer, i stedet for at sortere.

I forbindelse med planlægningen af de nye affaldsordninger har vi derfor spurgt til andre kommuners erfaringer med 14-dages tømning om sommeren. Deres erfaringer viser, at det ikke behøver give problemer, hvis man følger nogle enkle råd.

Ekstratømning
Hvis du vil have tømt sin beholder oftere end hver 14. dag, er det muligt mod betaling at bestille en ekstratømning. Det er ikke en fast ordning, men en bestilling der skal foretages fra gang til gang. Læs mere her: www.vandogaffald.dk/bestillinger.

I sommeren 2020 (juni, juli og august) kan du desuden få en gratis sommer-poselukker til affald, der ikke kan være i skraldespanden.

Det er et tilbud til husstande, som har for lille en beholder, men ikke vil anskaffe sig en større beholder kort tid før, de alligevel får nye beholdere pga. nye affaldsordninger. Læs mere om sommer-poselukker her.

Hvis du er bekymret for lugtgener i sommermånederne, kan du gøre brug af disse gode råd:

  • Dryp affaldet (især madaffald) godt af, inden du smider det ud, da væsken herfra både lugter og tiltrækker fluer. 
  • Sørg for, at din skraldepose er helt tæt, før du lægger den i din affaldsbeholder/skraldesæk udenfor. 
  • Luk affaldsposen med knude og undgå at overfylde posen. Smid hellere flere mindre fyldte skraldeposer ud end færre fyldte. 
  • Undgå, at skraldeposen går i stykker ved at lægge den forsigtigt i affaldsbeholderen frem for at smide den. På den måde sikrer du bedre, at affaldet ikke løber ud i affaldsbeholderen.
  • Placér din udendørs affaldsbeholder i skygge. 
  • Luk låget på beholderen ordentligt. 
  • Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe, fx ved at lægge den ned og spule den med haveslangen. Det kan forebygge lugt og maddiker. Du kan også bruge husholdningssprit, der er en effektiv bakteriedræber.

 

Generelt om de nye affaldsordninger

Hvad sker der med miljøstationerne?

Miljøstationerne - de blå bobler, hvor man kan aflevere aviser og flasker - bliver fjernet.

Det skyldes, at vi forventer, at behovet for miljøstationerne vil være meget lille, når man kan aflevere materialerne ved sin husstand. 

Hvad sker der på Drejø, Skarø og Hjortø?

I første omgang får Drejø, Skarø og Hjortø ikke nye affaldsordninger, men fortsætter med deres nuværende ordning. 

Øerne har fortsat ugetømning i sommermånederne. 

Hvad sker der med storskrald?

Fra 2021 skifter storskraldsordningen navn til Genbrugsbilen.

Samtidig udleverer vi i løbet af 2021 røde kasser, som kan bruges til farligt affald og afleveres til genbrugsbilen (eller på genbrugsstationen).

Ellers ændrer vi ikke på noget.

Vi har tidligere varslet, at genbrugsbilen skulle bestilles og haveaffald betales særskilt.

Det bliver ikke til noget i første omgang.

Det betyder, at genbrugsbilen i 2021 fortsat kører til alle adresser en gang om måneden, og du kan aflevere indbo, møbler, haveaffald, plast, stort pap og metal, farligt affald (når du har fået den røde kasse)  – og meget andet.

Se mere om storskrald/genbrugsbil her: www.vandogaffald.dk/affald/storskrald

I januar 2021 overtager vi kørslen med Genbrugsbilen fra Marius Pedersen, og vi bruger året på at indsamle erfaringer, så vi kan tilrettelægge en fremtidig ordning med mest værdi for kunderne.

 

Priser

Hvad kommer det til at koste?

Vi kender ikke de præcise takster for de nye affaldsordninger endnu.

Vi ved dog, at prisen stiger, jo større beholder du har til madaffald og restaffald.

Prisen for beholdere til glas/metal og pap/papir stiger ikke, selvom beholderen bliver større.

Vi forventer, at det bliver cirka 25-35 % billigere pr. husstand, hvis I er flere, der går sammen om en affaldsløsning. Læs mere om fællesløsninger her: www.vandogaffald.dk/affald/vi-gir-igen-nye-affaldsordninger-2020/faellesloesning.

Taksterne for de nye affaldsordninger træder i kraft fra 1. januar 2021, uanset hvornår du får leveret dine nye beholdere, og vi forventer at melde endelige takster ud december 2020.