Vand og Affald

Besøgende hos VA

VA tilbyder skoler, institutioner og foreninger i Svendborg Kommune viden om rent drikkevand, rensning af spildevand og miljørigtig håndtering af affald. Vi tilbyder rundvisninger på vores forskellige anlæg og uddeler gratis undervisningsmateriale, der knytter sig til de fokuspunkter, vi arbejder med hos VA.

Hvis der er specifikke emner, I ønsker at fokusere på i forbindelse med jeres besøg, er I altid velkomne til at kontakte os herom, så vil vi sammensætte et besøg efter jeres behov. 

 

 

 

 

 

Kontakt os, så tilrettelægger vi et besøg efter jeres behov.
Lene Ribens tlf. 63215526 eller lri@vandogaffald.dk