Gå til indhold

Besøg en genbrugsstation

Affald, genanvendelse og genbrug - Rundvisning på genbrugsstationerne
Som besøgende har I både mulighed for at besøge genbrugsstationen i Svendborg og i Hesselager. Når I besøger en af vores genbrugsstationer, vil vi typisk komme ind på følgende emner:

  • Affald er en ressource – hvad kan det bruges til, hvis det sorteres rigtigt?
  • Vigtigheden af direkte genbrug og genanvendelse – væk med brug og smid væk mentaliteten
  • Hvad sker der med det sorterede affald?
  • Problematiske affaldstyper
  • Den økologiske rygsæk - produkters skjulte miljøbelastning
  • Henkastet affald – nedbrydningstider i naturen

Varighed: 1,5 time

 

Kombineret besøg på genbrugsstationen og kraftvarmeværket

OBS! Pt har kraftvarmeværket lukket for besøgende - der er dog mulighed for at de genåbner for besøgende fra uge 38. Nærmere info herom følger til august.

En mulighed er at lave et kombineret besøg, hvor I både besøger genbrugsstationen i Svendborg og kraftvarmeværket. Hér vil I blive præsenteret for, hvad vi gør for at genanvende så meget affald som muligt og samtidig få et billede af de store affaldsmængder, vi endnu ikke har formået at genanvende, men som i stedet havner på Kraftvarmeværket, hvor affaldet bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme.

Varighed: ca. 3,5 time

Containere på stribe
Genbrugsstationen på Miljøvej i Svendborg