Vand og Affald

Din regning

Vi udsender regninger til vores forbrugere to gange om året.

I februar kommer årsopgørelsen for det foregående år, sammen med en a conto for 1. halvår i indeværende år. Denne faktura er til betaling den 5. marts.

I juni kommer fakturaen for 2. halvår i indeværende år. Denne faktura er til betaling 5. juli.

Hvis du er tilmeldt E-boks, bliver din regning sendt der til. Hvis du er tilmeldt PBS, sendes regningen sammen med din betalingsoversigt fra banken som en vedhæftet fil.

Det er dig selv som forbruger, der til- og afmelder dig både E-boks og PBS.