Vand og Affald

Tømningsordning

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle septiktanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for,

at grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet
at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres – det er til gavn for dyre- og plantelivet
at slam og spildevand renses korrekt – det er til gavn for miljøet

Du er allerede tilmeldt ordningen
Der er ikke mulighed for at søge om fritagelse, selvom du allerede har en ordning med et slamsugerfirma.

Husk derfor at opsige en eventuel aftale med andre firmaer.

Selvom du automatisk er tilmeldt den obligatoriske tømningsordning gennem din ejendoms BBR oplysninger skal du være opmærksom på nogle vigtige forhold vedr. adgang og ansvar.

Tømning
Septictankene tømmes i sommerperioden fra uge 14 til uge 49.

 

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte vand og affald på mail eller telefon på 6321 5525.