Vand og Affald

Vej og oversvømmelser

Hvad gør jeg, hvis der er tegn på rotter? Kontakt Svendborg Kommune på tlf. 6223 3000.
Hvad gør jeg, hvis kloakken er tilstoppet?

Rendestensbrønden på vejen kan være tilstoppet og skal renses. Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense brønden. Hvis risten er dækket af blade o.l. vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte hhv. kommunen

Er vejen en privat fællesvej i byområde og der ikke er en grundejerforening, der tager sig af oprensningen, er det den tilstødende grundejer, der er forpligtet til at oprense brønden.

Vil spildevandet fra køkken, badeværelse o.l. ikke løbe i kloakken kan stikledningen til din ejendom være tilstoppet. Ring til et firma, der udfører kloakrensning for at få renset din stikledning.

Udgiften til rensning af stikledningen frem til hoved-ledningen i vejen betales af grundejer – hvis du bor til leje skal du kontakte din vicevært/udlejer.
Såfremt fejlen er i den offentlige del af vejen, skal spulerfirmaet kontakte Vand og Affald samme dag eller førstkommende hverdag

Kældervæg, grundvand, terræn eller utætte installationer.

Hvis din kældervæg og jorden omkring huset er meget fugtig, kan det skyldes, at selv kældervæggen er utæt, eller at grundvandstanden er steget efter en periode med meget nedbør. En tredje årsag kan være, at en tagnedløbsbrønd er utæt. Det kan også være, at terrænet skråner, så overfaldevand ledes ind mod huset i stedet for væk fra huset. En helt femte mulighed kan være et utæt vandrør.

Hvis løsningen er en behandling af din kældervæg, så foreslår vi, du henvender dig til en murermester.

Hvis en tagnedløbsbrønd skal repareres eller terrænets hældning vurderes, så er vort forslag, at du kontakter en autoriseret kloakmester.

Hvis et vandrør skal repareres, så kontakt en autoriseret VVS-installatør.

Der står vand omkring vejristen.

Det skyldes sandsynligvis, at vejafvandingsristen (rendestensbrønden) er stoppet så overfladevand ikke kan løbe væk.

Hvis det er tilfældet, så skal du kontakte Svendborg Kommune på tlf. 6223 3000.

Hvem kontakter jeg i tilfælde af terrænoversvømmelser? Hvis der er tale om oversvømmelser i forbindelse med regnvejr, det vil sige regnvand eller overfladevand, skal du kontakte Svendborg Kommune på tlf. 6223 3000.
Der er hul i vejen. Kontakt Svendborg Kommune på tlf. 6223 3000.
Et dæksel klaprer. Kontakt os, så kigger vi på det. Det er højst sandsynligt gummeringen der er slidt.
Eksempler på kloakdæksler  Klik her for at se de forskellige typer af dæksler.

Klik her for at se de forskellige typer af dæksler, der findes i vejene.