Vand og Affald

Genbrug mere!

Vi arbejder hele tiden på at få så meget affald som muligt til genbrug. Det er det bedste for vores og din økonomi, og ikke mindst for miljøet.

Herunder kan du se hvor stor en procentdel af det indsamlede affald, der gik til genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling i 2016.