Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Ny kloakledning i Gambøtvej

I forbindelse med den nye byggemodning på Gambøtvej skal der etableres en ny kloakledning fra Gambøt Havn til Gambøtvej 9.

Kloakarbejdet forventes udført i perioden fra den 10. februar til den 8. april 2020 af entreprenørfirmaet Marius Pedersen A/S.

Gambøtvej vil være spærret for trafik fra Gambøtvej 23 til Gambøt Havn i perioden fra den 11. februar til ca. den 9. marts 2020 i hverdage fra kl. 6.45 til ca. kl. 17

Der vil blive arbejdet lørdag den 15. februar og søndag den 16. februar 2020 fra kl. 6.45 til ca. kl. 17 for at fremskynde arbejdet. I dette tidsrum er Gambøtvej syd for nr. 23 også spærret for trafik. Udenfor entreprenørens arbejdstid vil der blive udlagt køreplader over udgravningen således, at trafikken kan passere arbejdsstedet.

På strækningen fra Gambøtvej 23 til krydset Gambøtvej / Rødbyvej forventes trafikken som udgangspunkt at kunne opretholdes i én kørebane forbi arbejdsstedet.

Der vil hele tiden være køreplader klar til at lægge over udgravningen i tilfælde af, at udrykningskøretøjer skal passere arbejdsstedet.

Adgang for fodgængere og cyklister til Gambøt Havn kan ske via stien ved Baldersvænget eller via Abildgårdsvej.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Lone Riis Vinther på mail: lrv@vandogaffald.dk eller på tlf: 63 21 55 15

Vandledningen i Enghavevej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 30. marts og den 30. oktober 2020.

Vi lukker for vandet:
Enghavevej 21-51 + 24-40 samt Læhegnet
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet.

Enghavevej 5-17 + 4-22 samt Maegårdsvænget
Vi forventer ingen lukninger.

SMS om vandlukning: De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMStjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt
tilmelde dig.

For erhverv vil det også være en god idé at
tilmelde sig på vores hjemmeside, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
Enghavevej 5-17 + 4-22 samt Maegårdsvænget og Læhegnet
Her skal stophaner og stik ikke skiftes.

Enghavevej 21-51 + 24-40
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne.
Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 27. marts 2020.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden. Der vil være perioder med standsning og parkering forbudt langs vejen. Vi håber på jeres forståelse og beklager de gener det giver.

Fjernvarmeledningerne skal også skiftes
I 2021 går arbejdet med udskiftning af fjernvarmeledningerne i gang. De 2 arbejder kan ikke udføres samtidig. Fjernvarmen vil være repræsenteret ved informationsmødet. Hvis du har spørgsmål til Fjernvarmen kan du sende en
mail til: info@svendborgfjernvarme.dk eller ringe til 62213321

Enghavevej skal asfalteres
Svendborg Kommune forventer, at Enghavevej bliver asfalteret i fuld vejbredde i løbet af 2022.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på
telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Agernvænget

I forbindelse med udstykningen af Agernvænget, bliver det nødvendigt med en opgravning i Egenappevej i slutningen af marts.

Da vi skal koble på den eksisterende vandledning, betyder det, at vi lukker for vandet for en del forbrugere i nogle timer. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før planlagt lukning.

Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-service, men har du hemmeligt nummer eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Du kan tilmelde dig SMS-service her.