Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Vandledningen i Johs Jørgensens Vej ud for Glentevej og i krydset ved Marievej og Skovvej skal udskiftes

I forbindelse med at vi opdeler vores ledningsnet i sektioner, skal vi udskifte vandledningen i Johs Jørgensens Vej ud for Glentevej og i krydset ved Marievej og Skovvej.

Arbejdet forventes udført mellem den 25. maj og den 5. juli 2021.

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste, men har du  hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Munck Forsyningsledninger.
Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 21. maj 2021.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af
stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet på www.vandogaffald.dk
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 6321 5519 eller sende en mail til mwn@vandogaffald.dk

Se et kort over opgravningen her.

Vandledningen i Femte Maj Plads og Mølmarksvej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 6. april og den 18. juni 2021

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste.
Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig på vores hjemmeside, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.
Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 26. marts 2021.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at
vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne.
Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Svendborg Kommune forventer at udlægge ny rød asfaltbelægning i krydset ved Gyldenbjergsvej.

Se kort over gravearbejdet her.

Vandledningen i Nyborgvej er i dårlig stand og skal udskiftes

Strækningen i lige side er fra nr. 70 til Linkenkærsvej og i ulige side fra nr. 67 til Ørbækvej.

Arbejdet forventes udført mellem den 26. april og den 22. oktober 2021
Gravearbejdet starter i ulige side af vejen nærmest Ørbækvej. Når vi er færdige i ulige side, graver vi i lige side. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde
dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet torsdag d. 22. april 2021.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at
vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne.
Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Svendborg Kommune forventer at udlægge ny asfalt på kørebanen senere.

Vi graver på Svendborg Havn

Kloakarbejder ved Frederiksgade og ved Jessens Mole

Arbejdet forventes udført mellem den 7. september 2020 og den 30. juni 2021.

I forbindelse med Svendborg Kommunes gadefornyelsesprojekt ”Liv i min by” i Frederiksgade udfører Svendborg Spildevand bygværker og ledninger for afledning af skybrudsvand til havnen. Forsyningens hovedkloakker i Frederiksgade og Jessens Mole har ikke kapacitet til at aflede de ekstraordinære vandmængder, som fremkommer ved skybrud. Derfor etableres et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb direkte til havnebassinet ved Jessens Mole. Formålet er at reducere de skadevoldende oversvømmelser omkring ”den trekantede plads” i østlig ende af Frederiksgade, som opstår ved skybrud over den centrale del af Svendborg. Ledningsanlægget forberedes for fremtidig afledning af skybrudsvand fra Havnepladsen.

Anlægsarbejderne ved Frederiksgade samt udførelsen af udløbskanalen ved Jessens Mole forventes afsluttet ved udgangen af marts måned i år.

Efter påsken i år påbegyndes den sidste etape omfattende en større afløbsledning, som forbinder overløbsbygværket ved Frederiksgade med udløbskanalen ved Jessens Mole, samt en supplerende mindre regnvandsledning i Jessens Mole nord for udløbskanalen.

Dette medfører fortsat trafikregulering ved lyssignal på Jessens Mole, hvilket vi beder trafikanterne have tålmodighed med.

For nærmere information kan henvendelse ske til Vand og Affald att. projektleder Steen Ladefoged, tlf. 63 21 55 76, email sla@vandogaffald.dk.