Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Vandledningen i Enghavevej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 27. april og den 30. oktober 2020.

Vi lukker for vandet:
Enghavevej 21-51 + 24-40 samt Læhegnet
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet.

Enghavevej 5-17 + 4-22 samt Maegårdsvænget
Vi forventer ingen lukninger.

SMS om vandlukning: De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMStjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt
tilmelde dig.

For erhverv vil det også være en god idé at
tilmelde sig på vores hjemmeside, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
Enghavevej 5-17 + 4-22 samt Maegårdsvænget og Læhegnet
Her skal stophaner og stik ikke skiftes.

Enghavevej 21-51 + 24-40
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne.
Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 27. marts 2020.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden. Der vil være perioder med standsning og parkering forbudt langs vejen. Vi håber på jeres forståelse og beklager de gener det giver.

Fjernvarmeledningerne skal også skiftes
I 2021 går arbejdet med udskiftning af fjernvarmeledningerne i gang. De 2 arbejder kan ikke udføres samtidig. Fjernvarmen vil være repræsenteret ved informationsmødet. Hvis du har spørgsmål til Fjernvarmen kan du sende en
mail til: info@svendborgfjernvarme.dk eller ringe til 62213321

Enghavevej skal asfalteres
Svendborg Kommune forventer, at Enghavevej bliver asfalteret i fuld vejbredde i løbet af 2022.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på
telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

KLIK HER for at se et kort over de forventede opgavninger.

Løbende opdatering herunder:

11. maj 2020: Spærring

Pga gravearbejde i Enghavevej nr. 4 til 40, vil der her være spærret for trafik fra den 11.05.2020 til den 30.10.2020.

Der vil fortsat være adgang for beboere, arbejdskørsel, beredskab/udrykning.

Ansvarlig for afspærringen er entreprenør J. Clausen, Henning K. Hansen, kontoret@j.clausen.dk, tlf. 2344 0490.

Omkørsel via Vestergade - Dronningemaen.

Se kort her:

Enghavevej v. Dronningsholmsvej

Enghavevej v. Vestergade

24. april 2020: Fotografering

Der er i dag fotograferet/filmet fortove og facader på etape 1. Det er mellem Grubbemøllevej og Rødkilde Møllevej.

Vi venter med resten af vejen, til vi skal i gang med at grave der.

22. april 2020: Enghavevej – etape 1

Første etape på Enghavevej går fra Grubbemøllevej til Rødkilde Møllevej.

Det er et relining projekt, hvor man skubber/trækker en ny PE ledning ind i en gammel støbejernsledning.

Det betyder, at der kun skal graves ved stophanen ud for hvert enkelt hus – næsten. Der er en enkelt hovedventil, der også skal frigraves.

Derfor kan trafikken i store træk køre som sædvanligt.

Der vil være mindre plads på vejen, men det bliver muligt at passere arbejdsområdet.

Entreprenøren vil dog sætte pris på, at trafikken passerer arbejdsområdet så lidt som muligt. Det vil være gavnligt for trafiksikkerhed, arbejdsmiljø, fremdrift og fremkommelighed.