Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Der spærres for udkørsel fra Østre Skolevej til Nyborgvej fra den 18. oktober til den 19. november

Der spærres for udkørsel fra Østre Skolevej til Nyborgvej fra den 18. oktober til den 19. november.

Se mere på kortene her:

Kort over gravearbejde - Nyborgvej ved lyskryds Østre Skolevej

Kort over gravearbejde - Østre Skolevej

Vandledningen i Strandhuse er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 2. august og den 29. oktober 2021

Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Vi lukker for vandet
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være  opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet.

De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste, men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen  udføres af Entreprenør J. Clausen ApS. Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet torsdag d. 9. juli 2021. 

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.
Der vil være perioder hvor det er svært at passere gravearbejdet på den smalle vej.

Vi håber på jeres forståelse og beklager de gener det giver.

Dine forpligtelser
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for  grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af
stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til  udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger
at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Svendborg Kommune forventer at udlægge slidlag på Strandhuse i 2022.

Vandledningen i Nyborgvej er i dårlig stand og skal udskiftes

Strækningen i lige side er fra nr. 70 til Linkenkærsvej og i ulige side fra nr. 67 til Ørbækvej.

Arbejdet forventes udført mellem den 26. april og den 22. oktober 2021
Gravearbejdet starter i ulige side af vejen nærmest Ørbækvej. Når vi er færdige i ulige side, graver vi i lige side. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde
dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet torsdag d. 22. april 2021.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at
vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne.
Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Svendborg Kommune forventer at udlægge ny asfalt på kørebanen senere.