Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Vandledningen i Slotsvængevej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 23.  maj og den 24. juni 2022

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, kan du aktivt tilmelde dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de  nærmeste husfacader blive fotograferet fredag d. 20. maj 2022.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for  grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af
stikledningen, og vurderer behovet for  udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden  beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på
telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Vandledningen i Bispeløkken/Priorvej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 9. maj og den 10. juni 2022

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk
tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, kan du aktivt tilmelde dig her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet
mandag d. 6. maj 2022.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Vandledningen i Ole Rømers Vej er i dårlig stand og skal udskiftes

Arbejdet forventes udført mellem den 19. april og den 20. maj 2022

Vi lukker for vandet:
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS før enhver planlagt lukning. Normalt er man automatisk
tilmeldt vores SMS-tjeneste. Men har du hemmeligt nr. eller taletidskort og ønsker SMS, skal du aktivt tilmelde dig. Det kan du gøre her. For erhverv vil det også være en god idé at tilmelde sig på vores hjemmeside, så er man helt sikker på at modtage SMS.

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet
mandag d. 19. april 2022.

Beboerne vil som udgangspunkt have adgang til deres ejendom i hele perioden.

Dine forpligtelser:
Ifølge regulativet for Svendborg Vand A/S, påhviler det grundejeren at vedligeholde ejendommens stikledning inden for grundgrænsen.

Udskiftning af stikledning:
De steder hvor vi udskifter stophanen tilser Svendborg Vand den private del af stikledningen, og vurderer behovet for udskiftning af denne. Hvis din stikledning trænger til udskiftning, vil du blive kontaktet. Hvis du vælger at udskifte din stikledning fra grundgrænsen og ind til huset, leverer Svendborg Vand PE-ledningen uden beregning. Etablering af ny privat stikledning skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og du afholder selv udgifterne hertil.

Få mere at vide:
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet her på siden. Her kan du også se et kort med forventede opgravninger.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Nyt regnvandsbassin Assensvej, Stenstrup

Gravearbejdet i forbindelse med etablering af et nyt regnvandsbassin ved Assensvej 270 i Stenstrup udføres i perioden 19. april til ca. 1. juli 2022.

Entreprenørfirmaet Torneløkke ApS udfører arbejdet.

Byggemodning Karen Billes Vej, Tankefuld

Gravearbejdet i forbindelse med etablering af vandledninger i området udføres i perioden 31. januar til 29. april og udføres af Munck Forsyningsledninger.

Elforsyning og TDC etableres sammen med vandledninger.