Vand og Affald

Vand

Banken i rør efter målerskift

 

Hvis det banker i installationen, når du lukker en hane, kan det være fordi der i forbindelse med udskiftning af vandmåleren er monteret en kontraventil. Der skal være en kontraventil i installationen for at forhindre at det varme vand løber baglæns og derved kan komme ud i måleren, som ikke kan tåle varmt vand.

 Målerinstallation

 

Klik her for at se hvordan din vandinstallation skal se ud.

Drypper efter skift

Det er ganske normalt, og et tegn på at sikkerhedsventilen ved måleren virker. Det er normalt en tragt til at fange dryp. Dryp stopper over tid.

Toilet fungerer ikke efter brud på ledning

Ledningsbruddet har ikke indflydelse på toilettets direkte funktion, kontakt derfor en VVS-installatør.

Intet vand i hanen

Spørg din nabo, om de har vand, hvis de har det, så kontakt en VVS-installatør. Hvis de heller ikke har vand, så kontakt os.

Intet varmt vand

Det varme vand har ikke relation til os, men til egne installationer.

Lavt/intet tryk på vandet

Kontakt os, og oplys hvor længe problemet har stået på.

Vandet har en dårlig smag

Skyl først systemet grundet igennem ved at lade alle vandhaner løbe nogle minutter. Hvis det ikke bliver bedre, sender vi en prøvesmager ud.

Vandet er rødbrunt

For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Det varer normalt et par minutter.

Hvis det kolde vand bliver misfarvet, kan det skyldes ændring af vandets strømning i ledningssystemet på grund af reparationsarbejder på forsyningsledningen i gaden eller i ejendommen. Det er et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes medrivning af aflejret kalk og jern fra ledningssystemet.

Hvis misfarvningen er vedvarende, så kontakt os, så foretager vi en kraftigere udskylning af systemet.

Vasketøjet er rustfarvet

Har man fået misfarvet noget vasketøj anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:

Læg tøjet i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr.10 l vand.
Vrid tøjet efter en ½ time og vask det i en varm sodaopløsning med
3 dl. soda pr. 10 l vand.
Skyl tøjet og gør som du plejer efter normal vask.

Vandet er hvidt

Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt at der er luft i vandet.

Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil det blive klart nedefra og op, idet luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.

Blågrønne aflejringer

I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske o.l. Indhold af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem, således at vandet er koldt, inden du drikker det.

Det lugter af "rådne æg"

Lugten af 'rådne æg' (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg. Dårlig lugt kan også skyldes at vandet i vandlåsen i et afløb er fordampet, så der er direkte adgang fra kloaknettet.

Tilsættes der kemikalier til vandet

Der tilsættes ikke kemikalier eller noget andet til vandet. Grundvandet behandles ved simpel iltning og filtrering, inden det pumpes ud til forbrugerne.

Det suser i installationen

Hvis der pludselig er noget støj i rørene som normalt ikke er der, kan det være tegn på et brud på stikledningen eller hovedledningen uden for ejendommen. Kontakt os gerne.

Rislen i rendestensbrønden

Hvis det ikke umiddelbart har regnet så kontakt os gerne.

Partikler eller grus i installation

Kontakt os.

Hårdhedsgrader

Klik her for at læse om hårdhedsgrader.