Vand og Affald

Forbrugsoversigt

Her kan du følge udviklingen i dit forbrug og dermed også se om dine årlige aconto betalinger stemmer overens med dit forventede årsforbrug.
640
0
http://vandogaffald.dk/kmdselfcare
[input]

Min forbrugsoversigt

#FFFFFF
#019FE6
#86A735
#00009E
#F49716
#256370
Tahoma
12
#000000

Min økonomi

*