Vand og Affald

Aktive vandboringer frikendt for pesticidresten CTA

Pressemeddelelse 19. juni 2019

Vand og Affald har fået testet drikkevandet for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA). Der er ikke fundet CTA i vandet fra vandværker eller aktive boringer, men på Skovmølleværket i Skårup er stoffet fundet i en lukket boring.

Miljøstyrelsen har bedt alle kommuner teste for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA), som for nylig er fundet i drikkevandsboringer andre steder i landet.

Vand og Affald (VA) har nu fået testet alle forsyningens boringer og vandværker, og der er ikke fundet CTA i vandet fra vores seks vandværker eller fra vores aktive boringer.

I en lukket boring ved Skovmølleværket i Skårup er stoffet dog fundet i en mængde på 0,13 mikrogram/liter. Grænseværdien er 0,01 mikrogram/liter.

Skovmølleværket får i dag vand fra otte andre boringer, hvor der ikke er fundet CTA.  

Tyder på en punktkildeforurening

Boringen ved Skovmølleværket, hvor der er fundet CTA, blev taget ud af drift i juli måned 2018, da der blev fundet større mængder af en anden pesticidrest, dimethylsulfamid (DMS).

”Det tyder på, at der er en punktkildeforurening ved den lukkede boring”, siger direktør hos VA, Ole Steensberg Øgelund.

”Da det er helt nyt, at vi tester for CTA, kan vi ikke vide, om der har været en forurening, mens boringen stadig var i brug”, siger Ole Steensberg Øgelund.

Handlingsplan for rent drikkevand

VA vil i den kommende tid i samarbejde med Region Syddanmark og Svendborg Kommune udrede grundvandets kvalitet netop i området omkring Skovmølleværket.

”Kortlægningen vil danne grundlag for en indsats, der skal sikre rent drikkevand i fremtiden”, siger bestyrelsesformand for VA, Søren Kongegaard.

”Samtidig er vi i dialog med Naturstyrelsen og Svendborg Kommune om mulighederne for at etablere skov i området omkring vores drikkevandsboringer og på den måde sikre, at vi ikke skaber nye forureninger”.

Fakta
VA driver seks vandværker i Svendborg Kommune og leverer drikkevand til cirka 2/3 af Svendborgs befolkning.

CTA stammer fra chlorothalonil, der fra 1982-2000 blev brugt til som svampemiddel til bl.a. hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus. Det har desuden været brugt i træ- og bundmaling.

CTA har hidtil ikke været på listen over stoffer, som vandværkerne kontrollerer for, men det kom for nylig i søgelyset i forbindelse med Danske Regioners screening for stoffer i boringer under jordforureninger.

Det kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at CTA kan give skader på arveanlæggene. Derfor er grænseværdien for CTA sat til 0,01 mikrogram/liter vand, hvor den normalt er ti gange højere.

Det er ifølge Miljøstyrelsen igangsat undersøgelser af, om stoffet kan give skader på arveanlæggene. De færdige rapporter forventes klar i august 2019.

Alle vandværker tester rutinemæssigt for 39 pesticider og pesticidrester. Derudover testede VA i efteråret 2018 drikkevandet for yderligere 419 pesticider og pesticidrester og fandt ikke nogen af disse i drikkevandet.