Vand og Affald

Nyhedsbrev #1 om Svendborg uden affald

Nyhedsbrev #1 om Svendborg uden affald

Udsendt den 28. juni 2019. Tilmeld dig nyhedsbrevet på pdj@vandogaffald.dk

Valg af renovatør
Vand og Affald har nu valgt, hvem der skal køre skraldebilerne i forbindelse med de nye affaldsordninger. Sammen med Odense Renovation og Kerteminde Forsyning har vi haft opgaven i udbud, og det bliver Marius Pedersen, der skal hente affaldet i Svendborg Kommune.

Nye tømmedage fra april 2020
Marius Pedersen overtager kørslen den 1. april 2020, og i den forbindelse laver de nye ruter. Det betyder, at der kan komme ændringer af hvilke dage, du får tømt skraldespand. Alle berørte får direkte besked (e-boks eller post) i god tid.

De nye beholdere bliver først delt ud i efteråret 2020, så i begyndelsen tømmer Marius Pedersen de ”gamle” spande og containere. 

To-kammer skraldebiler kører på affald
Da de nye affaldsspande er delt op i to rum, er skraldebilerne det også. På den måde kan skraldemanden tømme begge rum i affaldsspanden på samme tid uden at blande materialerne sammen.

Bilerne kommer til at køre på HVO (Hydrogeneret Vegetabilsk Olie), som er en 2. generations biodiesel, der er baseret på affald fra eksempelvis slagterier, fiskefabrikker og fritureolie. HVO har en lavere CO2-udledning end almindelig diesel og udleder meget færre partikler.

De nye spande og containere
Vi har også valgt leverandør af skraldespande og containere, denne opgave har ligeledes været i udbud. Beholderne bliver produceret af PWS og er lavet af 95-98% procent genbrugsplast. I løbet af efteråret udstiller vi beholderne på genbrugsstationen og andre steder, så du kan komme og sparke dæk.

Dialogmøder
Den 27. marts og 25. april holdt vi dialogmøder for alle interesserede. På møderne fik vi mange gode input, som vi arbejder videre med – både i forhold til praktiske løsninger og kommunikation. Du kan læse referaterne fra dialogmøderne på vores hjemmeside.

Fælles affaldsløsninger
Den 18. juni holdt vi møde for områder, der har fælles affaldsløsninger. Også her fik vi mange gode input. Hvis I har en fælles affaldsløsning eller vil vide mere om mulighederne for at etablere en, så læs med på vores hjemmeside, hvor I også kan hente en folder og vores regneark, der kan hjælpe jer med at beslutte hvilken løsning, I har brug for hos jer. Kontakt os, hvis I har brug for yderligere hjælp og sparring.

Arrangementer og ambassadører
Vi vil gerne være synlige, både i bybilledet og folks bevidsthed, og planlægger derfor en række aktiviteter det næste års tid – på genbrugsstationen, i lokalsamfundene, i bymidten og ved arrangementer i byen. Vi planlægger også en række informationsmøder - det vender vi tilbage med efter sommeren.

Samtidig er vi i gang med at samle et hold af frivillige ”ambassadører”, som vil være med til at udbrede viden om affald og genbrug. Som ambassadør bliver du klædt ekstra godt på til opgaven med mere affaldssortering – og kan være med til at inspirere dine naboer. I løbet af efteråret kontakter vi jer, der har vist interesse for sammen at finde på gode ideer og aktiviteter.

Følg med på vores hjemmeside
www.vandogaffald.dk/affald/svendborg-uden-affald-nye-affaldsordninger-2020 kan du læse mere om de kommende affaldsordninger.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. Mange hilsner, Vand og Affald