Vand og Affald

Badning ved Smørmosen frarådes grundet mistanke om forurenet badevand

Af forsigtighedsmæssige årsager frarådes badning ved Smørmosen, da vi ikke kan udelukke, at der kan være sket overløb fra én af vores pumpestationer i en kortere periode om aftenen lørdag den 28. juli. 

Mandag analyseres badevandet, og vi forventer at have svar på prøven tirsdag den 30. juli. Derefter kan der forhåbentligt igen bades ved Smørmosen.

Den primære årsag til den midlertidige driftsforstyrrelse var, at vådservietter havde tilstoppet pumpen. Samtidig fandt vi desværre en systemfejl, som medførte en mindre forsinkelse på vores alarmsystemer.
Tilbagevendende fund af netop vådservietter i vores kloaksystemer medfører store problemer, da vådservietterne danner propper og forårsager, at vores pumper stopper til. Derfor vil vi meget gerne minde om, at vådservietter aldrig skylles ud i toilettet, da toilettet ikke skal bruges som skraldespand.